Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Zahájení rekonstrukce polních cest v katastrálních územích Holedeč a Stránky podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav

Pobočka Louny zajistila v roce 2019 rekonstrukci polních cest HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky. Polní cesty určené k rekonstrukci jsou v současné době nezpevněné, místy s vyjetými kolejemi a výmoly, obtížně sjízdné pro zemědělskou techniku....

Rekonstrukce hlavní polní cesty v k. ú. Pesvice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov realizovala v roce 2016 rekonstrukci polní cesty v katastrálním území Pesvice. Tato hlavní polní cesta byla realizována podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy....

Náhradní výsadba v k. ú. Vejprty

Státní pozemkový úřad realizuje nejen jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, ale rovněž zajišťuje výsadby dřevin v rámci udržitelného rozvoje. Hlavním cílem udržitelného rozvoje je uvést v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě....

Realizace polních cest HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek

Pobočka Louny zajistila v roce 2018 realizaci polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kryry a Vroutek. Obě polní cesty na sebe vzájemně navazují a propojují obě obce....

Výstavba a obnova polní cesty VPC7 v k. ú. Žichov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2000 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichov. V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo několik polních cest....

Polní cesty u Nových Kopist

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice zajistila v letech 2016 a 2017 realizaci polních cest v k.ú. Nové Kopisty. Polní cesty byly realizovány na základě schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Terezín, Nové Kopisty....

Poděkování pobočce v Litoměřicích

Pobočka Litoměřice, KPÚ pro Ústecký kraj, zajistila opravu dvou sakrálních staveb v Obci Zahořany u Litoměřic. Samotné opravy probíhaly od října 2017 do dubna 2018 a následně byly opravené sakrální stavby předány Státnímu pozemkovému úřadu. V současné době probíhá kolaudační řízení....

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek

Pobočka Louny plánuje v roce 2018 realizaci polních cest v katastrálních územích Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav....

Úvodní jednání ke komplexním pozemkových úpravám v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, okr. Louny

Pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 22. 1. 2016 v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 139/2002 Sb....

Boží muka odhalila tajemství

Pobočka Litoměřice zajistila v srpnu 2017 projektovou dokumentaci na opravy dvou sakrálních staveb v Zahořanech u Litoměřic. Jedna stavba je na základě zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, kulturní památkou....