Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nová alej pozemkového úřadu dostane vydatnou zálivku v rámci akce „Slavnost alejí“

Od konce loňského listopadu lemuje část Knížecí cesty a cestu ke hřbitovu v turisticky atraktivní obci na Děčínsku 29 nových jabloní, 22 hrušní a 15 třešní. Nechybí ani 2 solitéry v podobě lípy velkolisté. Tuto liniovou zeleň v současné době přebírá od Státního pozemkového úřadu Obec Labská Stráň, která nyní dostává nelehký úkol o tuto venkovskou alej dále pečovat.

Pomoci s péčí se rozhodl i Spolek pro Labskou Stráň, který v rámci akce „Slavnost alejí“ zalije tuto novou výsadbu společně s hasiči.

Alej podél Knížecí cesty, jinde označované jako „kočárová“, navrací do krajiny původní historický ráz. Už v 19. století majitelé panství Clary - Aldringen vybudovali tuto historickou, přímočarou cestu nazývanou Die Alee (Alej) o délce 4 km. Panstvo a jejich hosté ji využívali pro vyjížďky na vyhlídku Belvedér. Alej má kromě funkce estetické, orientační, výletní i ekologickou, významnou jak pro rostliny a živočichy, tak i pro člověka. V části aleje zůstalo díky citlivému provedení mnoho kvetoucích ostružin a několik původních vzrostlých stromů. Lokalita je útočištěm mnoha živočichů, hlavně hmyzu. V neposlední řadě je nutno zmínit funkci letní ochrany před sluncem a větrnou erozí.

Při návrhu vhodných odrůd byl zohledněn i požadavek místní samosprávy a Správy Národního parku České Švýcarsko o nevhodnosti okrasných odrůd, neplodících ani moderních produkčních odrůd. Z této výsadby bude moci těžit i další generace, což vede k mezigenerační sounáležitosti. Aleje byly vysázeny ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany polní cesty ve sponu 8 metrů. Pro dobré opylení byly jednotlivé druhy ovocných stromů vysazeny u sebe. Krátkou ukázku se stručným komentářem z průběhu výsadby přináší video zhotovitele celé realizační akce, za které děkujeme.

Pozemkový úřad rovněž vítá aktivní přístup Spolku pro Labskou Stráň, který v rámci aktivní spolupráce s MAS Český Sever získal dotaci na otevírání aleje na Knížecí cestě se zajímavým doprovodným vzdělávacím programem. Tato akce přispěje k rozvoji mezigeneračního stmelování v území.

Zpracovatelem návrhu pozemkových úprav byla firma GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., zhotovitelem realizace firma Chládek & Tintěra, a.s., Státní pozemkový úřad financoval výsadbu v hodnotě 329 615,66 Kč bez DPH ze státního rozpočtu.