Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstava 30 let pozemkových úřadů v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem do 13. 2. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) resp. jeho Krajský úřad pro Ústecký kraj připravil mini výstavu realizací pozemkových úprav k výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Pro veřejnost jsou připraveny výstavní panely, které ukazují, jakou roli sehráli pozemkové úřady ve tvorbě a obnově české krajiny za posledních 30 let. Výstavu si lze prohlédnout 04. 1. - 13. 2.2022 v 1. patře Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) kampusu Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem.
Výstava realizací poboček krajského pozemkového úřadu byla v loňském roce uspořádána u příležitosti výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Od září loňského roku byla k vidění v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Od ledna tohoto roku se formou putovní výstavy přesouvá do prostor Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, kde bude sloužit k osvětě oboru pozemkových úprav nejen pro studenty.

Členění výstavních panelů je uspořádáno do základních opatření řešících zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Cílem výstavy je zvýšit celkové povědomí široké veřejnosti o přínosech a možnostech pozemkových úprav a právě fotografie dokončených a zapojených realizací do krajiny jsou k tomuto výborným prostředkem.

Pro návštěvníky, kteří nemohou osobně výstavu navštívit je připravena online verze přímo na tomto odkazu Výstava SPÚ - Ústecký kraj

Těšíme se na vaši návštěvu, ať už osobně nebo online.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Výstava 30 let_KPU pro UK.png