Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje pokračuje v Děčíně do 29. 4. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) resp. jeho Krajský úřad přesunul výstavu realizací pozemkových úprav do Děčína, kde bude k vidění v prostorách Magistrátu města Děčín v termínu 16. 2. - 29. 4. 2022. Při zahájení nechyběli zástupci územního plánování a stavebního úřadu v Děčíně, k volbě umístění výstavy přispěla skutečnost úzké oborové provázanosti pozemkových úprav s výkonem agendy životního prostředí.

Výstava realizací poboček krajského pozemkového úřadu byla v loňském roce uspořádána u příležitosti výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Od září loňského roku byla k vidění v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Od ledna tohoto roku se formou putovní výstavy přesunula do prostor Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, kde sloužila k osvětě oboru pozemkových úprav nejen pro studenty. Členění výstavních panelů je uspořádáno do základních opatření řešících zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Cílem výstavy je zvýšit celkové povědomí široké veřejnosti o přínosech a možnostech pozemkových úprav a právě fotografie dokončených a zapojených realizací do krajiny jsou k tomuto výborným prostředkem.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a přinesla zájem dotčených odborů magistrátu a zastupitelů města o setkání s pozemkovým úřadem ve věci vzrůstajících škod na majetku statutárního města vlivem klimatických změn. Pozemkový úřad toto setkání velmi vítá, zájem dotčených orgánů o pozemkové úpravy posouvá a rozšiřuje možnosti komplexně a účelně řešit adaptaci krajiny a další související problémy plynoucí ze změny klimatu.

V Děčíně bude výstava k vidění do konce letošního dubna, poté se přesune do dalších okresů v působnosti krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

Pro návštěvníky, kteří nemohou osobně výstavu navštívit je připravena online verze přímo na tomto odkazu Výstava SPÚ - Ústecký kraj

Těšíme se na vaši návštěvu, ať už osobně nebo online.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Výstava 30 let_KPU pro UK.png