Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje pokračuje v Děčíně do 29. 4. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) resp. jeho Krajský úřad přesunul výstavu realizací pozemkových úprav do Děčína, kde bude k vidění v prostorách Magistrátu města Děčín v termínu 16. 2. - 29. 4. 2022. Při zahájení nechyběli zástupci územního plánování a stavebního úřadu v Děčíně, k volbě umístění výstavy přispěla skutečnost úzké oborové provázanosti pozemkových úprav s výkonem agendy životního prostředí....

Výstava 30 let pozemkových úřadů v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem do 13. 2. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) resp. jeho Krajský úřad pro Ústecký kraj připravil mini výstavu realizací pozemkových úprav k výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Pro veřejnost jsou připraveny výstavní panely, které ukazují, jakou roli sehráli pozemkové úřady ve tvorbě a obnově české krajiny za posledních 30 let. Výstavu si lze prohlédnout 04. 1. - 13. 2.2022 v 1. patře Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) kampusu Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem....

Odborná exkurze pro studenty ČZU 12. 11. 2021

Státní pozemkový úřad (SPÚ), potažmo Pobočka Děčín Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, v pátek 12. 11.2021 uspořádal odbornou exkurzi pro studenty Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (FŽP ČZU)....

Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi v okrese Louny

Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi byla realizována na parcele KN 527 o výměře 5 500 m2. Zrealizovaná opatření vycházejí z navrženého plánu společných zařízení schváleného v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Revitalizace má krajinotvornou funkci a řeší technické opatření k retenci vody v krajině. Jedná se o novostavbu tří mělkých průtočných tůní s propojovacím korytem a se vsakovacím průlehem, doplněným výsadbou dřevin. Tůně s průlehem budou sloužit pro přirozené zachycení a vsakování vody v krajině....

Exkurze pro studenty ČZÚ 12. 11. 2021

V pátek 12. 11. 2021 se koná exkurze Terénní cvičení z předmětu Polní a lesní cesty pro studenty České zemědělské univerzity (ČZU). Akce se koná od 10:30 – 14:30 hod. v Děčíně. Navštívíme realizovaná opatření k.ú....

8. Děčínský dialog o vodě 30. 11. 2021

V pořadí již osmý ročník konference Děčínský dialog o vodě proběhne letos v úterý 30. listopadu v době od 14.00 do zhruba 17.00 hodin v prostorách Magistrátu města Děčín v ulici 28. října 2. Hlavním tématem budou Hydro-meteorologické dopady a další hrozby, protiopatření a inspirace. Akci, kterou organizuje Spolek Aquarius-Vodnář (SVA), podporují Státní pozemkový úřad - Pobočka Děčín a Magistrát města Děčín....

Dokončení další etapy polních cest v k. ú. Holedeč v k. ú. Stránky v okrese Louny

Státní pozemkový úřad (SPÚ) - Pobočka Louny oznámila ukončení realizace další etapy polních cest VPC 9 v k. ú. Holedeč a VPC 2 v k. ú. Stránky v okrese Louny dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav (KoPÚ)....

Úvodní jednání KoPÚ Blažim a části k. ú. Nehasice a Výškov u Počerad, KoPÚ Číňov, KoPÚ Břežany u Žatce, KoPÚ Nové Sedlo u Žatce

Proces pozemkových úprav (PÚ) umožňuje zánik pozemků a jejich nahrazení novými, racionálněji uspořádanými pozemky. Řízení o pozemkových úpravách zahajuje vždy pozemkový úřad. Může tak učinit na základě podaného požadavku nebo z vlastního posouzení....

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sušany

Katastrální území Sušany patří do územní správy obce Strupčice. Jedná se o krajinu z 90 % využívanou pro zemědělské konvenční hospodaření. Katastrální území se nalézá v okrese Chomutov, situováno mezi okresy Chomutov a Most, poblíž povrchového dolu Vršany. Tento důl vznikl propojením velkolomů Vršany a Jana Švermy. Stále má přes 300 milionů tun uhelných zásob, tudíž předpokládaná těžba je do roku 2052. Po vytěžení dolu je plánováno zatopení. Již v současné době jsou části dolu rekultivovány a osidlovány muflony....

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt

Dne 23. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Postoloprty úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt. Skupice je zemědělská vesnice při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji. Nachází se asi 2,5 km na jih od Postoloprt....