Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Pobočka Děčín hostila odbornou exkurzi pro studenty oboru Ochrany památek a krajiny

Pobočka Děčín Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj (SPÚ) uspořádala v úterý 16. 5. 2023 odbornou exkurzi pro studenty oboru Ochrany památek a krajiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín....

Minivýstava realizací Pobočky Děčín v Městské knihovně Děčín

Děčín, 4. května 2023 - Od dubna letošního roku je k vidění minivýstava realizací opatření pozemkových úprav, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín v prostorách Městské knihovny Děčín....

Úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a k. ú. Očihovec

Pozvánka na úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Očihov a části katastrálního území Očihovec na Lounsku v Ústeckém kraji....

Nové větrolamy u Libčevsi

Pobočka Louny ukončila realizaci větrolamů VTL 1 a VTL 2 na základě schváleného plánu společných zařízení zpracovaného v rámci pozemkových úprav v k. ú. Sinutec....

Realizace polních cest včetně zasakovacího průlehu v k. ú. Sinutec, Kozly u Loun a Jablonec u Libčevsi

Pobočka Louny ukončila realizaci polních cest HPC 1 včetně zasakovacího průlehu ZP 1 v k. ú. Sinutec a HPC 4 v k. ú. Kozly u Loun a části cesty HC1 – R v k. ú. Jablonec u Libčevsi, čímž došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků vlastníkům a uživatelům a byla obnovena prostupnost krajiny společně s protierozním opatřením zadržujícím vodu v krajině....

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje v Lounech už jen do 25. 11. 2022

Státní pozemkový úřad, Krajský úřad Ústeckého kraje, přesunul výstavu realizací pozemkových úprav do Loun, kde je k vidění v prostorách foyer Vrchlického divadla v termínu od 3. 10. 2022 do 25. 11. 2022....

Závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bílence

Státní pozemkový úřad (SPÚ), pobočka Chomutov, svolal na základě § 11 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, závěrečné jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Bílence.Jednání proběhlo dne 31. 8. 2022 v Kulturním domě v Bílencích....

Omezení provozu Pobočky Děčín

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 8. 9. 2022 od 8:00 do 18:00 hod. bude omezen chod Pobočky Děčín z důvodu přerušení dodávky vody. Provoz podatelny bude zajištěn dle platné provozní doby....

Záchranný transfer škeblí aneb netradiční exkurze Pobočky Děčín

Netradiční formu exkurze zažili pracovníci Pobočky Děčín. Dne 16. 8.2022 se zapojili do záchranného transferu škeblí, kvůli suchu jim hrozila smrt....

Zajímá vás, jak na pozemkové úpravy reagují i ti nejmenší?

Obec Labská Stráň v Ústeckém kraji převzala v letošním roce od Státního pozemkového úřadu Pobočky Děčín, soubor opatření z realizací komplexních pozemkových úprav. Součástí těchto opatření byla i výsadba 68 stromů, které nyní tvoří aleje podél cest....