Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Ukončení rekonstrukce polních cest HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky v okrese Louny dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav

Rekonstrukcí polních cest došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění vlastníkům a uživatelům zemědělských pozemků a k rozšíření sítě polních cest se zajištěním jejich odvodnění. Byla obnovena prostupnost krajiny s možností využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku....

Osada Pytlíkov je chráněna protierozním valem

Pobočka Teplice realizovala v roce 2018 a 2019 v k. ú. Lysec další opatření navržených v plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v tomto katastrálním území. K 2,2 km polních cest dokončených v roce 2015 přibyly další v celkové délce 1,3 km a byl vybudován protierozní val....

V Kulturním domě Velemyšleves a v Obecním domě v Pnětlukách proběhla úvodní jednání o KoPÚ několika obcí v okrese Louny

V měsíci dubnu 2019 proběhla v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ Zálezly, KoPÚ v částech k. ú. Velemyšleves a Minice a KoPÚ v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun....

Zahájení rekonstrukce polních cest v katastrálních územích Holedeč a Stránky podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav

Pobočka Louny zajistila v roce 2019 rekonstrukci polních cest HPC 1, VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky. Polní cesty určené k rekonstrukci jsou v současné době nezpevněné, místy s vyjetými kolejemi a výmoly, obtížně sjízdné pro zemědělskou techniku....

Rekonstrukce hlavní polní cesty v k. ú. Pesvice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov realizovala v roce 2016 rekonstrukci polní cesty v katastrálním území Pesvice. Tato hlavní polní cesta byla realizována podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy....

Náhradní výsadba v k. ú. Vejprty

Státní pozemkový úřad realizuje nejen jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, ale rovněž zajišťuje výsadby dřevin v rámci udržitelného rozvoje. Hlavním cílem udržitelného rozvoje je uvést v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě....

Realizace polních cest HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek

Pobočka Louny zajistila v roce 2018 realizaci polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kryry a Vroutek. Obě polní cesty na sebe vzájemně navazují a propojují obě obce....

Výstavba a obnova polní cesty VPC7 v k. ú. Žichov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2000 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichov. V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo několik polních cest....

Polní cesty u Nových Kopist

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice zajistila v letech 2016 a 2017 realizaci polních cest v k.ú. Nové Kopisty. Polní cesty byly realizovány na základě schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Terezín, Nové Kopisty....

Poděkování pobočce v Litoměřicích

Pobočka Litoměřice, KPÚ pro Ústecký kraj, zajistila opravu dvou sakrálních staveb v Obci Zahořany u Litoměřic. Samotné opravy probíhaly od října 2017 do dubna 2018 a následně byly opravené sakrální stavby předány Státnímu pozemkovému úřadu. V současné době probíhá kolaudační řízení....