Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se zúčastnila workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky.

Workshop ukázal nutnost zpětné vazby mezi zemědělci, státní a veřejnou správou, zájmovými a profesními organizacemi v regionech.

Na workshopu diskutovali zástupci MAS Český Sever, MěÚ Rumburk, Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, zemědělci a SPÚ o možnostech zlepšení retenční schopnosti krajiny ve Šluknovském výběžku.

V rámci workshopu byla představena případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny.
V rámci studie bylo provedeno dotazníkové šetření (https://provide.strast.cz/cs/storage/1236abd5d7d17fdb2e2790b48863c4f86b20c026?uid=1236abd5d7d17fdb2e2790b48863c4f86b20c026) – mimo jiné byla zjišťována ochota akceptovat kompenzaci za poskytnutou půdu pro technická opatření + míra kompenzace - v této souvislosti bylo osloveno 45 zemědělců a získáno 19 úplných odpovědí.

Z uvedeného pracovního setkání vyplynula nutná spolupráce všech zainteresovaných stran v oblasti řešení vody v krajině.

Podrobnější informace o studii jsou uvedeny na stránkách https://provide.strast.cz/cs.

 

ústecký kraj_WSAV_small.jpg