Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje pokračuje v Březně u Chomutova do 29. 7. 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) resp. jeho Krajský úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov zahájí další etapu výstavy realizací pozemkových úprav k výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Výstavu bude možno shlédnout v prostorách nového kulturního domu U Rybníčka v obci Březno u Chomutova v termínu 29. 4. – 29. 7. 2022. Výstava bude zahájena v pátek 29. 4. 2022 od 13 hodin za účasti zaměstnanců pobočky a zástupců obce. Umístění výstavy v prostorách kulturního domu obce Březno nahrává skutečnost, že obec úzce spolupracuje s pobočkou KPÚ při právě probíhající pozemkové úpravě.

Výstava realizací poboček krajského pozemkového úřadu byla v loňském roce uspořádána u příležitosti výročí 30. let založení pozemkových úřadů. Od září loňského roku byla k vidění v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Od ledna tohoto roku se formou putovní výstavy přesunula do prostor Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, kde sloužila k osvětě oboru pozemkových úprav nejen pro studenty.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a přinesla zájem dotčených odborů magistrátu a zastupitelů města Děčín o setkání s pozemkovým úřadem ve věci vzrůstajících škod na majetku statutárního města vlivem klimatických změn. Pozemkový úřad toto setkání velmi vítá, zájem dotčených orgánů o pozemkové úpravy posouvá a rozšiřuje možnosti komplexně a účelně řešit adaptaci krajiny a další související problémy plynoucí ze změny klimatu. V Děčíně byla výstava k vidění do 28. dubna, do konce července bude k vidění v obci Březno u Chomutova a poté se přesune do dalších okresů v působnosti krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

Členění výstavních panelů je uspořádáno do základních opatření řešících zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Cílem výstavy je zvýšit celkové povědomí široké veřejnosti o přínosech a možnostech pozemkových úprav a právě fotografie dokončených a zapojených realizací do krajiny jsou k tomuto výborným prostředkem.

Pro návštěvníky, kteří nemohou osobně výstavu navštívit je připravena online verze přímo na tomto odkazu Výstava SPÚ - Ústecký kraj

Těšíme se na vaši návštěvu, ať už osobně nebo online.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov a Obec Březno

Výstava 30 let pozemkových úřadů v Ústeckém kraji