Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Záchranný transfer škeblí aneb netradiční exkurze Pobočky Děčín

Netradiční formu exkurze zažili pracovníci Pobočky Děčín. Dne 16. 8.2022 se zapojili do záchranného transferu škeblí, kvůli suchu jim hrozila smrt.

Zaměstnanci pobočky při inventarizaci majetku, jeho správě i návrhových pozemkových úpravách řeší důsledky srážkových výkyvů s mimořádnou pozorností.

S dopady extrémního sucha se krajina na severu Čech potýká stále častěji. Sotva byl dohašen rozsáhlý požár v lesích Národního parku České Švýcarsko, zasahovali správci Národního Parku (NP) při záchraně našeho největšího měkkýše, škeblí rybničních, z vyprahlých břehů Studeného rybníka v Srbské Kamenici. Ústup břehové vody je za poslední týdny dramatický a škeble říční nedokážou svou životní strategií na takový extrém přirozeně reagovat. Zaměstnanci pobočky se na výzvu NP připojili k záchranné akci, při níž se podařilo vysbírat a přenést do bezpečné hlubiny bezmála 800 jedinců. Takové množství by mělo zaručit zachování populace.

Srbská Kamenice patří v posledním měsíci mezi lokality s extrémní intenzitou sucha a stav vody v obou přítocích – Bynoveckém potoce i PBP (Pravobřežním přítoku) Bynoveckého potoka je momentálně na stupni sucho a ani dlouhodobá předpověď nevěstí přílišný obrat k lepšímu. Bohužel takovéto extrémy se v této lokalitě neobjevují poprvé. Již v roce 2003 proběhl obdobný rozsáhl záchranný transfer škeblí. Přitom Studený rybník tvořený soustavou dvou nádrží, Lesní 1 a Lesní 2, je v paměti místních ještě výrazně zaspán jako hrozící riziko při velkých povodní v roce 2002 a dalších bleskových průtržích v minulých letech. I to byl jeden z důvodů pro zahájení komplexních pozemkových úprav v klimatickou změnou sužovaném katastru.

Horní rybník, který je dlouhodobě po velké povodni v havarijním stavu, se podařilo v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav vlastnicky uspořádat ve prospěch obce a v plánu společných zařízení byla navržena jeho kompletní rekonstrukce. Soustava bude doplněna o navržený protipovodňový poldr níže na toku, který bude chránit obec před 20tiletými průtoky. Pozemkové úpravy v k.ú. Srbská Kamenice jsou ve své poslední fázi, v současné době je svoláno závěrečné jednání a následně bude vydáno rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Realizace společných opatření nezřídka přináší potřebu ochrany druhů a tím povinnost biologického transferu, např. při letošní rekonstrukci Olšovského rybníka zajistil SPÚ biologickým dozorem nařízený transfer kuňky obecné. Účastí na této záchranné akci přenosu mlžů se tak zadavatelská strana měla možnost blíže seznámit s životem a potřebami starobylého obyvatele obývajícího bahnitý porušený rybník, jež čeká v nedaleké době kompletní rekonstrukce.

 Na záznam z této záchranné akce se můžete podívat na následujícím videu:  
https://youtu.be/CamaY5lE56E

Autor videa: Jitka Blehová, Vedoucí Pobočky Děčín
Autor textu: Andrea Beranová, Odborný rada, Pobočka Děčín 

 

Transfer škeblí foto web.PNG