Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Ve Velkém Borku se rodí nový větrolam

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v rámci procesu pozemkových úprav (PÚ) navrhuje a realizuje řadu krajinných prvků včetně větrolamů. Projekty výsadeb větrolamů navazují na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly potřebu řešení protierozní ochrany. Projekty se opírají o společný zájem obcí aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů a následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost...

Ministr Výborný: Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů. Budeme se snažit částku na ně navýšit

Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav....

Ministr Výborný ocenil vítěze soutěže Žít krajinou

Marek Výborný, ministr zemědělství, v úterý 31. října předal společně s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu Martinem Vrbou ocenění vítězům soutěže Žít krajinou 2022. Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marek Výborný....

Hlasujte pro intersucho.cz v anketě Křišťálová lupa 2023

Až do 1. listopadu 2023 můžete hlasovat pro intersucho.cz v anketě Křišťálová Lupa 2023 . Cena českého Internetu oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu za rok 2023. Letos proběhne již 18. ročník nejvýznamnější internetové ankety kterou pořádá server o českém Internetu Lupa.cz....

Shrnutí XXIII. Konference pozemkových úprav 2023

Praha, 11. října 2023 – První říjnový týden se v Plzni konala dvoudenní Konference pozemkových úprav 2023, na které nad aktuálními tématy v této oblasti společně diskutovali zástupci obcí, zemědělci, odborníci, projektanti, zhotovitelé, ale i široká veřejnost. Letošní, již XXIII. ročník konference, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, si kladl za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty & fakta) a objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách. Akci zorganizoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov Ministerstva zemědělství a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy....

Výzva k podání nabídky na provozování kantýny

Praha, 10. října 2023 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 10. 10. 2023 veřejnou zakázku na koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb....

Do krajiny se investovalo už 34 miliard, říká šéf pozemkového úřadu

Vláda slíbila na pozemkové úpravy tři miliardy korun ročně, v současné době však počítá s částkou 1,7 miliardy korun. „To je doopravdy málo,“ říká v rozhovoru s MF DNES ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba....

V Plzni se diskutuje nad pozemkovými úpravami

Ve čtvrtek začala v Plzni dvoudenní Konference pozemkových úprav 2023, na které nad aktuálními tématy v této oblasti společně diskutují zástupci obcí, zemědělci, odborníci, projektanti, zhotovitelé, ale i široká veřejnost. Letošní, již XXIII. ročník konference, která se koná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, si klade za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty & fakta) a objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách. Akci zorganizoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov Ministerstva zemědělství a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy....

Předběžná tržní konzultace pro zajištění služeb provozu a rozvoje geoinformačního systému SPÚ

Praha, 4. října 2023 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 4. 10. 2023 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK") s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na zajištění služeb provozu a rozvoje geoinformačního systému SPÚ....

Pozemkové úpravy krajinu chrání a zkrášlují

Co jsou to pozemkové úpravy? V zásadě se při nich dějí dvě věci. Zaprvé, nově uspořádávají práva jednotlivých vlastníků k pozemkům. Zadruhé, děje se tak vždy ve veřejném zájmu. Úpravy tak zpravidla doprovází snaha zlepšit životní prostředí v okolí dotčených pozemků....