Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Pozvánka: Výroční konference NPO

Zveme vás na druhou Výroční konferenci Národního plánu obnovy, která se koná ve čtvrtek 16. května v Kaiserštejnském paláci v Praze. Akci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí v Kaiserštejnském paláci v Praze. Na programu konference jsou diskuse k významným reformám realizovaným v rámci NPO, k budoucnosti Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a fondů politiky soudržnosti. Chybět nebude ani prezentace zajímavých projektů. Diskuse moderuje paní Aneta Zachová. Mezi prezentacemi zajímavých NPO projektů je zařazena i realizace Státního pozemkového úřadu Vybudování mokřadů Rakvice. Tu představí Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav....

Vyjasňují majetkové vztahy a prospívají krajině. SMS ČR podporuje obce, aby přistupovaly k pozemkovým úpravám.

Již přes tři dekády se českým obcím nabízí možnost pozemkových úprav, které mimo jiné pomáhají adaptovat krajinu na klimatickou změnu. Také Sdružení místních samospráv ČR se této problematice dlouhodobě věnuje, a to na celostátní i krajské úrovni....

Péče o krajinu a láska k přírodě: Děti se zapojily do terénní exkurze s výsadbou stromů

V rámci oslav Dne Země se Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s obcí Hrušky u Brna v Jihomoravském kraji a základní školou Sluníčko Montessori rozhodl vychovávat i tu nejmladší generaci k péči o krajinu. Výsledkem byla terénní exkurze s výsadbou stromů pro děti 1. - 5. tříd. Na výlet z Brna se děti vydaly ve středu 24. dubna do obce Hrušky, kde za odborné asistence zasadily několik vrb v okolí nové nádrže....

Výzva k podání nabídky na plnění koncese malého rozsahu na provozování kantýny

Praha, 25. 4. 2024 - Státní pozemkový úřad si Vás dovoluje informovat o zahájení veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb....

Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení

Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 24.04.2024...

Vyjádření SPÚ k sérii článků o převodu pozemků pro rozvojový programu státu pro realizaci záměru podpory bydlení

Praha, 23. dubna 2024 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na stále množící se dotazy ze stran médií i samospráv v návaznosti na sérii článků týkající se „vyčlenění 100 pozemků napříč Českou republikou pro rozvojový program státu pro realizaci záměru podpory bydlení“....

U městyse Dešenice vyroste nová vodní nádrž

V pondělí 22. dubna jsme slavnostně předali staveniště stavby " Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesy HC 1 v k.ú. Milence". K předání došlo poklepem na základní kámen stavby na začátku úseku stavby polní cesty na parcele KN 1498 v k.ú. Milence....

Omezení provozu Pobočky Strakonice

Dovolujeme si Vás informovat, že v pátek 26. 4. 2024 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v čase 12:00 - 14:00 omezen provoz na Pobočce Strakonice. Fyzický provoz podatelny bude zajištěn....

Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Lounech zahájila dne 12. 2. 2018 řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v katastrálním území Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk. Úvodní jednání se uskuteční dne 29. 4. 2024 ve 14:30 hodin v bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu Domoušice, čp. 32....

Zavedení DNS k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, bylo zahájeno zadávací řízení na zavedení dynamického nákupní hosystému (DNS) k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla....