Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Maradová: Budoucí podoba zemědělské krajiny závisí na dialogu všech zájmových skupin

Praha, 1. února 2024 – Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ), přivítala účastníky semináře Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání, který proběhl ve středu 31. ledna na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Všichni přítomní se shodli, že tvorba a budoucí podoba zemědělské krajiny závisí na dialogu všech zájmových skupin....

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním....

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky....

Seminář Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Přijměte pozvání na seminář, jehož základním cílem je formulovat podmínky pro smysluplnou spolupráci tří profesních skupin, které utvářejí podobu zemědělské krajiny v ČR, tedy tvůrců územních plánů, realizátorů pozemkových úprav a zemědělských hospodářů. Akci spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR pořádají Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy a proběhne ve středu 31. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě UK. Záštitu akci udělili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, Ministerstvo životního prostředí a Státní pozemkový úřad. Úvodního slova se ujme i Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....

Prodloužení doby trvání zavedeného DNS týkajícího se údržeb melioračních staveb

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele zařazené do zavedeného dynamického nákupního systému na zadávání veřejných zakázek, týkajících se údržeb melioračních staveb ve správě SPÚ (dále jen DNS) a případné nové zájemce o zařazení do DNS, že dne 19. 12. 2023 byla prodloužena doba jeho trvání....

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně....

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty....

Tůně, cesta a příkopy pomáhají s vodou v Milčevsi a Železné u Libořic

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Louny ukončila realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně. Přesněji se jedná o polní cestu s příkopem, dvěma tůněmi a svodným příkopem....

SPÚ představil své plány na zasedání Představenstva Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby Státního pozemkového úřadu (SPÚ), se v úterý 8.1.2024 z pověření ústřední ředitelky Svatavy Maradové zúčastnil jako host zasedání představenstva Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) v Praze....

Konference PESTRÁ KRAJINA 2023

Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze vás srdečně zvou na 6. ročník konference PESTRÁ KRAJINA 2023, která se koná v úterý 23. ledna v aule České zemědělské univerzity v Praze. Úvodní slovo přednese i Ing. Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....