Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vyjasňují majetkové vztahy a prospívají krajině. SMS ČR podporuje obce, aby přistupovaly k pozemkovým úpravám.

Již přes tři dekády se českým obcím nabízí možnost pozemkových úprav, které mimo jiné pomáhají adaptovat krajinu na klimatickou změnu. Také Sdružení místních samospráv ČR se této problematice dlouhodobě věnuje, a to na celostátní i krajské úrovni.

Jakkoli se pozemkové úpravy mohou zdát náročné, výsledek se rozhodně vyplatí. Potvrzuje to místopředseda SMS ČR a dlouholetý starosta Tomáš Dubský, v jehož obci Vysočina v Pardubickém kraji jsou realizovány již desátým rokem. Podle jeho zkušeností by se obce neměly zdráhat k pozemkovým úpravám přistoupit. Představují ideální příležitost, jak vyřešit řadu problémů samospráv.

V České republice je 13 076 katastrálních území. Pozemkové úpravy jsou však dokončeny pouze na 46,5 % území. Jedním z důvodů, proč řada obcí nemá o pozemkové úpravy zájem, je nedostatek informací. Pozemkové úpravy jako jedinečný nástroj krajinného plánování přitom přispívají k pestřejší, odolnější a zdravější krajině. Pomáhají vyjasnit majetkové vztahy, sloučit a zpřístupnit pozemky i zavádět funkční ekologická opatření.

„Stát by měl mít zájem na průběžném vzdělávání zástupců samospráv. Je třeba zdůrazňovat přínos pro naše prostředí a životní podmínky občanů a zapojit odborníky, kteří dokážou vysvětlit význam a potenciál pozemkových úprav,“ říká místopředseda SMS ČR Tomáš Dubský. Podle něj mohou právě pozemkové úpravy výrazně ulehčit samosprávám při správě celého jejich katastrálního území.

Důležitá je dále možnost projektování a uskutečnění navržených opatření. A to i za pomoci národních finančních zdrojů. Pozemkové úpravy totiž hradí ze zákona stát. Od roku 1991 bylo na návrhy a realizace pozemkových úprav vynaloženo téměř 34,5 miliardy korun. Navíc Státní pozemkový úřad v rámci svých finančních limitů zajišťuje i provádění prioritních opatření, jako jsou polní cesty, nové vodní nádrže nebo výsadby. To vše s respektem k vlastnictví.

 

Efektivní vyjednávání jako klíč

Pozemkové úpravy jsou průsečíkem geodetických činností, krajinného inženýrství a také umění jednat s lidmi. Ideálním cílem je totiž stav, kdy s návrhem úprav souhlasí všechny dotčené subjekty.

„Klíčové je správné vysvětlení potřebnosti pozemkových úprav všem vlastníkům a uživatelům pozemků. Je třeba hledat řešení a umět i ustoupit, když je to v zájmu funkčního celku. Hlavním oříškem bývá vyjasňování hranic a často nalezení dostatečného množství použitelných pozemků. V této souvislosti očekávám možnost využití pozemků, které letos přešly do vlastnictví státu. Ty je nutné přednostně využít právě pro pozemkové úpravy,“ říká Tomáš Dubský.

V jeho obci Vysočina nyní dokončují poslední fázi pozemkových úprav a začínají s projektováním navržených opatření. Připravují projekty komunikací i „obyčejné“ vysazovaní nových stromů. Pozemkové úpravy totiž nemusí nutně znamenat razantní změny – počítají se i malá opatření. Zároveň obec Vysočina plánuje na úpravy navázat změnou územního plánu. Ta bude dalším přínosem pro občany obce.

SMS ČR se aktivně zasazuje o propagaci pozemkových úprav kromě jiného formou školení a seminářů v rámci své Školy místních samospráv. Na letní měsíce navíc ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a SPÚ připravuje sérii odborných stáží k pozemkovým úpravám v rámci projektu  Podpora resilience obcí vůči klimatickým změnám. Jejich cílem je především upozornit na klíčovou roli krajiny ve vztahu ke klimatické změně. O termínech a místech konání stáží bude SMS ČR průběžně informovat. Registrace budou možné na www.portalzastupitele.cz.

Zdroj: Vyjasňují majetkové vztahy a prospívají krajině. SMS ČR podporuje obce, aby přistupovaly k pozemkovým úpravám - Oficiální stránky Sdružení místních samospráv ČR (smscr.cz)