Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Lounech zahájila dne 12. 2. 2018 řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v katastrálním území Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk. Úvodní jednání se uskuteční dne 29. 4. 2024 ve 14:30 hodin v bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu Domoušice, čp. 32.

Úvodní jednání, na které jsou zváni účastníci řízení o pozemkových úpravách, další vlastníci pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy, pobočka svolává v souladu s ust. § 7 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prezence účastníků proběhne od 14:00 – 14:30 hodin.

Účastníci budou seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků.

Na úvodní jednání je pozváno 139 účastníků řízení.

Výměra řešeného území v k. ú. Domoušice je 362,37 ha a v k. ú. Konětopy u Pnětluk 2,07 ha.


Domoušice a Konětopy u Pnětluk