Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zavedení DNS k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, bylo zahájeno zadávací řízení na zavedení dynamického nákupní hosystému (DNS) k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude zejména: zpracování zjednodušené dokumentace vodních nádrží, podání žádosti a získání ověření dodatečně pořízené zjednodušené dokumentace, podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami, zpracování manipulačního řádu, zaměření vodního díla a jeho zákres do mapy KN atd. Detailnější informace naleznete na adrese: https://zakazky.spucr.cz/dns00000004.

Lhůta pro žádosti o účast v DNS je 29. 04. 2024 12:00. Zadavatel po celou dobu trvání DNS tj. do 31. 12. 2025 umožní každému dodavateli podat žádost o účast v DNS na výše uvedené adrese. Žádost zadavatel v zákonné lhůtě posoudí a následně odešle dodavateli oznámení
o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí. Odmítnutí zařazení dodavatele do DNS musí zadavatel odůvodnit.

Veřejné zakázky v DNS budou zadávány v předem neurčených nepravidelných intervalech, které budou odvislé zejména od provozních potřeb zadavatele.

Před zadáním veřejné zakázky v DNS zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do DNS, výzvu k podání nabídek, a to dle jednotlivých kategorií.

Kontakt pro média:

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz