Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Péče o krajinu a láska k přírodě: Děti se zapojily do terénní exkurze s výsadbou stromů

V rámci oslav Dne Země se Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s obcí Hrušky u Brna v Jihomoravském kraji a základní školou Sluníčko Montessori rozhodl vychovávat i tu nejmladší generaci k péči o krajinu. Výsledkem byla terénní exkurze s výsadbou stromů pro děti 1. - 5. tříd. Na výlet z Brna se děti vydaly ve středu 24. dubna do obce Hrušky, kde za odborné asistence zasadily několik vrb v okolí nové nádrže.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko

Děti se seznámily s významem krajiny a důležitostí o její péči díky realizacím vzniklým v rámci komplexních pozemkových úprav. V k.ú. Hrušky u Brna byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v roce 2016. První realizace „Stavba nádrže VN1, soustavy tůní a PEO zalesnění v k.ú. Hrušky u Brna" byla ukončena na jaře 2023 a hrazena z prostředků Národního plánu obnovy. Druhá prioritní realizace pro zpřístupnění pozemků „Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hrušky u Brna" byla ukončena na podzim 2023 a financována z rozpočtu SPÚ. V současnosti probíhá výsadba lokálního biokoridoru „LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna", která je rovněž financována z prostředků Národního plánu obnovy.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko (4).png

Pod dohledem odborníků se žáčci zapojili do péče o krajinu s velkým nasazením i přes nepřízeň počasí. Kromě výsadby stromů měli také možnost zkoumat kvalitu vody pod mikroskopem. Kvalita bude zřejmě dobrá, jelikož realizovaná nádrž z loňského roku má nové obyvatele - jen tři dny před exkurzí se vylíhlo šest káčátek, která už jsou tady doma a pravděpodobně se sem budou vracet.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko (24).png

Exkurzi doprovázeli zástupci obce Hrušky u Brna, Jan Kauf a Ivana Holoubková, Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Jiří Krampl, vedoucí pobočky Vyškov, Eva Horáková, Anita Urbánková a Jitka Knajblová, z pobočky Vyškov a František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby. Učitelský sbor vedla paní učitelka Ludmila Maliňáková.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko (27).png

Jiří Krampl si chválí skvělou spolupráci s panem starostou Janem Kaufem, který je "pro každou špatnost a zařídí i nemožné". Obec sama spojuje místní obyvatele, kteří se aktivně podílí na rozvoji obce.  Naše společná akce motivovala pana starostu a v brzkých dnech vysadí další stromy s žáky místní ZŠ a MŠ v Hruškách.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko (13).png

Jak je vidno, tak tato iniciativa ukazuje, jak je důležité zapojovat děti do péče o životní prostředí a vychovávat je k odpovědnému zacházení s krajinou již od útlého věku.

2024042024_Hrusky_ZS Slunicko (15).png