Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výzva k podání nabídky na plnění koncese malého rozsahu na provozování kantýny

Praha, 25. 4. 2024 - Státní pozemkový úřad si Vás dovoluje informovat o zahájení veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s názvem:
Provozování kantýny pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu – II.

Jedná se tedy o koncesi malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ. Tato koncese malého rozsahu na provozování kantýny není zadávaná v koncesním, ani v jiném druhu zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ.
Výzva k podání nabídky a koncesní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ (spucr.cz)

Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění ve dnech 06.05.2024 a 07.05.2024.

Setkání zájemců o prohlídku se zástupcem zadavatele bude 06.05.2024 v 10:00hod a 07.05.2024 v 13:00 hod. na recepci sídla zadavatele na adrese: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

Lhůta pro podání nabídek končí 15.05.2024 v 10:00 hodin.

 

Kontakt pro média: Bližší informace k veřejné zakázce:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor vnitřní správy
e-mail: odbor.vsk@spucr.cz