Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Metodické materiály k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem adaptace na změnu klimatu a se Státním pozemkovým úřadem, odborem pozemkových úprav, dva materiály k územním studiím krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností: aktualizaci metodického pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručku k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností....

Druhé místo pro vodní nádrž a mokřad Slavičky

Polná, 12. června 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na krásném 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné....

Konference: Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s., Státním pozemkovým úřadem, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i....

Zveme vás na Země živitelku 2023

Praha, 6. června 2023: Státní pozemkový úřad (SPÚ) se opět po roce představí na mezinárodním agrosalonu Země živitelka, který proběhne v Českých Budějovicích s podtitulem "Na cestě k udržitelnosti". Tento ročník se uskuteční od 24. do 29. srpna 2023. Návštěvníci veletrhu se dozví více o činnosti úřadu a budou jim vysvětleny procesy pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou jednou z hlavních agend SPÚ a v rámci nich se mj. realizují zařízení proti negativním dopadům klimatické změny, zejména sucha a povodní. Kromě toho jsou prováděna i další přírodě blízká opatření, která jsou v souladu s vládou schválenou koncepcí boje proti suchu. Dále získají informace o tom, jak postupovat při směnách pozemků nebo nahlášení erozní události na zemědělské půdě....

Biocentra a biokoridory vznikají u obce Moutnice v Jihomoravském kraji

Obec Moutnice se nachází v Dyjsko-svrateckém úvalu, na silnici Brno – Hodonín. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti....

Vodní nádrže Heřmanice bodovaly v soutěži Stavba Libereckého kraje 2023

Liberec, 31. května 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Vodní nádrže Heřmanice uspěla v Soutěži Karla Hubáčka - Stavba Libereckého kraje 2023, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 30. května v Turnově. V kategorii Veřejné stavby a krajina získala první místo a navíc se umístila na krásném 2. místě v rámci veřejného hlasování veřejnosti. Ocenění převzal vedoucí Pobočky Liberec Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Tomáš Maček....

Státní pozemkový úřad se účastnil prvního ročníku Komunálního veletrhu. Pro rozvoj regionů je spolupráce v rámci veřejného sektoru zásadní.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj prezentoval své činnosti na prvním celostátním Komunálním veletrhu, který se konal 17. – 19. 5. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc....

Hlasování veřejnosti: Stavba Kraje Vysočina roku 2022 - Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Třebíč přihlásila realizaci Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky do soutěže Stavba Kraje Vysočina roku 2022. https://www.stavbavysociny....

Venkov si zaslouží komplexní řešení a ta se bez meziresortní spolupráce neobejdou, řekl Vrba na Národní Konferenci Venkov 2023 ve Frýdlantu nad Ostravicí

Venkov odolný, prosperující, propojený a silnější. To byla hlavní témata letošního ročníku Národní konference VENKOV 2023, která proběhla ve dnech 16.-18. května 2023 v podhůří Moravskoslezských Beskyd. A jelikož se Státní pozemkový úřad na propojování a odolnosti venkova významnou měrou podílí, nemohli na ní zástupci SPÚ chybět....

Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2023

Praha, 4. května 2023 – Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad (SPÚ) rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2023, a to z oblasti pozemkových úprav (PÚ) a realizace plánu společných zařízení (PSZ) o celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,646 mld. Kč bez DPH....