Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad se prezentoval na Konferenci Den malých obcí

Podzimní termíny 58. Dnů malých obcí se konaly a ve čtvrtek 2. 11. 2023 v Praze v O2 universu a v úterý 7. 11. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc. Státní pozemkový úřad (SPÚ) měl v letošní podzimní edici svou premiéru. Starostky a starostové si v konferenční části poslechli prezentace Dagmar Maňasové, vedoucí Pobočky Kladno a Romana Brnčala, ředitele Krajského pozemkového úřadu (KPÚ) pro Olomoucký kraj, kteří představili pozemkové úpravy jako efektivní nástroj péče o krajinu a ukázali jak některé projekty, tak další agendy úřadu jako jsou např. převody majetků státu nebo Monitoring eroze zemědělské půdy.

DMO58 Praha

Dohromady zavítalo na obě akce více než 1000 návštěvníků. Na každé z akcí se v části doprovodné výstavy představilo více než 40 firem, které nabízejí obcím širokou škálu cílených služeb, produktů a relevantních řešení pro rozvoj jejich obce. Starostky a starostové měli v prezentační části příležitost seznámit se s očekávanými změnami v legislativě pro příští rok nebo se informovat o dostupných dotacích a možnostech financování různých projektů. Konkrétní dotazy pak směřovaly v rámci doprovodné výstavy i na představitele z KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu a KPÚ pro Olomoucký kraj. V Praze se starostům věnovaly Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno a Michaela Svobodová, vedoucí Oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Středočeský kraj. KPÚ pro Olomoucký kraj byl zastoupen výše zmíněným Romanem Brnčalem, Hanou Minářovou, vedoucí Oddělení pozemkových úprav a Miroslavem Výmolou (Oddělení převodu majetku státu). 

Roman Brnčal, ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Státní pozemkový úřad se setkává s tím, že na pozemkové úpravy je i po 30letém vývoji tohoto procesu nahlíženo s obavami ze ztráty majetku, nemožnosti dalšího rozvoje území či sociálních dopadů. Vzhledem k šíři témat, kterými se vedení malých obcí musí zabývat, považuje SPÚ za důležité samosprávu a zemědělskou veřejnost informovat o přínosech pozemkových úprav. Přestože se jedná o relativně dlouhý a finančně náročný proces, náklady na pozemkové úpravy hradí stát, čímž výrazně šetří obecní rozpočet.

Konference Den malých obcí, kterou organizuje společnost Triada, tak SPÚ vnímá jako skvělou příležitost, jak představit zejména novým starostům a zastupitelům jednu z nosných agend, pozemkové úpravy, které jsou jediným komplexním nástrojem pro tvorbu krajiny a společně diskutovat nad dalšími problémy, se kterými se obce aktuálně potýkají.