Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Archiv PF ČR

STÁNEK POZEMKOVÉHO FONDU ČR NA ZEMI ŽIVITELCE NAVŠTÍVILY STOVKY LIDÍ

Ve dnech 25. – 30. 8. 2011 se v Českých Budějovicích konal 38. ročník nejnavštěvovanější české zemědělské výstavy Země živitelka 2011. Stánek Pozemkového fondu ČR v nejnovějším multifunkčním pavilonu označeném T navštívily stovky lidí....

POZEMKOVÝ FOND ČR VYPOŘÁDAL V ROCE 2011 NÁROKY ZA NEVYDANÉ POZEMKY V HODNOTĚ 39,33 MILIONŮ KORUN

Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 vypořádal Pozemkový fond ČR nároky za nevydané pozemky smluvním převodem a prodejem pozemků v celkové hodnotě 15,04 mil. korun a ve výměře 304,47 ha. Finančně byly vypořádány nároky v hodnotě 24,29 mil. korun. Celkově tedy byly vykryty nároky za nevydané pozemky v hodnotě 39,33 mil. korun....

Návrh rezervy státních pozemků schválila vláda

Pozemkový fond ČR vytvořil návrh rezervy státních pozemků, určených pro uskutečňování rozvojových záměrů státu. Tento návrh vláda České republiky na svém červencovém zasedání schválila....

Pozemkový fond ČR se zúčastní výstavy Země živitelka

Ve dnech 25. – 30. 8. 2011 se v Českých Budějovicích uskuteční 38. ročník nejnavštěvovanější české zemědělské výstavy Země živitelka 2011. Pozemkový fond ČR se na ní bude v letošním roce prezentovat formou výstavního stánku, který návštěvníci naleznou v nejnovějším multifunkčním pavilonu označeném T spolu s dalšími významnými institucemi....

Výroční zpráva Pozemkového fondu ČR vyčíslila přebytek hospodaření

Pozemkový fond České republiky vyčíslil příjmy za rok 2010. Ty činily 2 140,5 mil. Kč a výdaje činily 3 346,3 mil. Kč. Ve výdajích jsou však zahrnuty i částky určené na podporu značky kvality KLASA a na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 v celkové výši 1 650 mil. Kč. Při zohlednění těchto částek činila výše výdajů 1 696,3 mil. Kč a finanční bilance za rok 2010 aktivní přebytek 444,2 mil. Kč. Vyplývá to z výroční zprávy a roční účetní závěrky, které schválila vláda na svém jednání 20. 7. 2011....

Pozemkový fond ČR odloží srpnovou nabídku pozemků

Pozemkový fond ČR se rozhodl odložit srpnovou nabídku prodeje pozemků dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., která měla být vyhlášena 12. 8. 2011. Tato nabídka bude sloučena s nabídkou říjnovou a vyhlášena bude 12. 9. 2011. Fond k tomuto kroku přistoupil z toho důvodu, že současná právní úprava bezúročného splácení kupních cen není v souladu s unijní legislativou a uzavírání kupních smluv je možné pouze při zaplacení kupní ceny najednou. Tímto krokem Pozemkový fond ČR vychází vstříc zemědělcům, kteří získají dostatečný čas k zajištění finančních prostředků na nákup pozemků....

Pozemkový fond ČR vypomůže počítačovým vybavením třem základním školám, domu dětí a mládeže a meteřské škole

Základní škola Železný Brod, Dům dětí a mládeže MOZAIKA, Železný Brod, Základní škola Kobyly (okres Liberec), Základní škola Praha 3, Jeseniova a Mateřská škola Železný Brod se obrátili na Pozemkový fond ČR se žádostí o bezúplatný převod majetku pro vybavení vlastních prostor. Jedná se o vyřazenou výpočetní techniku, která bude využita pro výuku žáků....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek Základní škole Sokolov a Domu dětí a mládeže Sokolov

Základní škola Sokolov a Dům dětí a mládeže Sokolov se obrátili na Pozemkový fond ČR se žádostí o bezúplatný převod nepotřebného nábytku pro vybavení vlastních prostor. Podobnou výpomoc již v minulosti fond poskytl několika obcím, občanskému sdružení či mysliveckému spolku. Pozemkový fond ČR bezúplatným převodem nábytku sníží náklady na jeho případnou likvidaci....

Pozemkový fond ČR sloučí další odloučená pracoviště

Pozemkový fond ČR prochází v současné době organizačními změnami, jejichž hlavním cílem je optimalizace počtu odloučených pracovišť a počtu jejich zaměstnanců. Transformace fondu spočívá v postupném převzetí agendy odloučených pracovišť 14 krajskými pracovišti. K 30. 6. 2011 tedy dojde ke sloučení dalších tří odloučených pracovišť v Opavě, Prachaticích a Ústí nad Orlicí s příslušnými krajskými pracovišti....

Novým předsedou dozorčí rady Pozemkového fondu ČR se stal Jiří Papež

Dozorčí rada Pozemkového fondu ČR na svém zasedání 24. května 2011 zvolila nového předsedu, kterým se stal Jiří Papež....