Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Archiv PF ČR

Pozemkový fond ČR předložil návrh státní rezervy

Pozemkový fond ČR v minulých dnech předložil Ministerstvu zemědělství ČR návrh rezervy státních pozemků, určených pro uskutečňování rozvojových záměrů státu....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek institucím v Karlovarském kraji

Pozemkový fond ČR se rozhodl vyhovět žádostem Věznice Horní Slavkov, Domu dětí a mládeže Sokolov a Základní školy Cheb o bezúplatný převod nevyužitelného nábytku. Podobnou pomoc již Pozemkový fond ČR poskytnul několika obcím. Tentokrát instituce v Karlovarském kraji získají kancelářský nábytek k vlastnímu využití v pořizovací hodnotě bezmála 234 tisíc korun....

Pozemkový fond ČR úspěšně čelí žalobám na náhradu škody

Pozemkový fond ČR úspěšně čelí žalobám na náhradu škody, podávaným osobami, které si koupily restituční nároky, a kde již zanikla možnost jejich uspokojení převodem pozemků. Žaloby jsou zamítány s odůvodněním, že uplatňovaná škoda nemá reálný základ a tudíž není vyčíslitelná. Také jeden z posledních sporů, v němž žalobce žádal o náhradu škody ve výši přes 600 milionů korun, skončil pro Pozemkový fond ČR úspěšně....

Nepotřebný nábytek daruje Pozemkový fond obci Hůry

Již v několika případech vyhověl Pozemkový fond ČR žádostem obcí o bezúplatný převod nevyužitelného majetku pro potřeby místních obecních úřadů. Naposledy se na Pozemkový fond ČR obrátila s podobnou žádostí obec Hůry z Jihočeského kraje....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek obcím Bělá pod Pradědem a Skorošice

Pozemkový fond ČR bezúplatně poskytne obcím Bělá pod Pradědem a Skorošice (Olomoucký kraj) vyřazený nábytek pro potřeby místních obecních úřadů. Převody nepotřebného majetku jsou v souladu s metodickými pokyny Pozemkového fondu ČR. Nábytek pochází z Odloučeného pracoviště Jeseník, které v rámci transformačního procesu ukončilo svou činnost....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek občanskému sdružení PREVENT a mysliveckému spolku

Pozemkový fond ČR bezúplatně poskytne vyřazený nábytek pro potřeby Českomoravské myslivecké jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku Strakonice a také občanskému sdružení PREVENT. Podobnou výpomoc už fond poskytl obcím Heřmanice, Boršov a obci Cejle....

Vypořádání nároků oprávněných osob

Pozemkový fond ČR vypořádává nároky oprávněných osob jak na náhrady za odstraněné a znehodnocené budovy a živý a mrtvý inventář, tak i za nevydané pozemky. U vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady i u vypořádání nároků oprávněných osob za nevydané pozemky se jedná o nároky podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Tyto nároky se dají vypořádat buď převody nemovitostí podle zákona o půdě, finančními náhradami, nebo zápočty pohledávek. Celkový rozsah vypořádaných nároků oprávněných osob Pozemkovým fondem ČR od roku 1993 do roku 2010 činil celkem 18 miliard korun....

Pozemkový fond ČR sloučí další pracoviště

Pozemkový fond ČR pokračuje v procesu transformace. Ten započal v březnu 2008 a jeho hlavním cílem je optimalizace počtu odloučených pracovišť. Konečným výsledkem bude vytvoření 14 krajských pracovišť, která budou vykonávat zbylou agendu Pozemkového fondu ČR v regionech. K 31. březnu 2011 proto dochází k dalšímu sloučení sedmi odloučených pracovišť, a to v Písku, Klatovech, Chebu, Sokolově, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Jeseníku....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek obci Cejle

Pozemkový fond ČR bezúplatně poskytne obci Cejle (kraj Vysočina) vyřazený nábytek pro potřeby místního obecního úřadu....

Pozemkový fond ČR vypořádává spoluvlastnické podíly k nemovitostem

Pozemkový fond ČR se rozhodl vypořádat do roku 2012 spoluvlastnické podíly státu k půdě. Proto krajská pracoviště fondu postupně začínají oslovovat zainteresované osoby dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví státu a ostatních spoluvlastníků. Další kroky budou následovat....