Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vláda ČR schválila rozpočet Pozemkového fondu ČR na rok 2011

Vláda na svém úterním jednání schválila rozpočet Pozemkového fondu ČR pro rok 2011. Definitivní podobu rozpočtu však určí teprve Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Rozpočet Pozemkového fondu ČR počítá s objemem příjmů ve výši 1 658,0 mil. Kč a výdaji 1 629,3 mil. Kč. Výsledek finanční bilance za rok 2011 je přebytek ve výši 28,7 mil. Kč.
Praha, 08.12.2010 - Pozemkový fond ČR předpokládá v roce 2011 celkové příjmy ve výši 1 658,0 mil. Kč a výdaje 1 629,3 mil. Kč. Výsledek finanční bilance za rok 2011 je přebytek ve výši 28,7 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 budou celkové výdaje Pozemkového fondu ČR v příštím roce o 165,4 mil. Kč nižší. 
 
V rámci transformace Pozemkového fondu ČR se už od roku 2007 kontinuálně snižuje počet jeho zaměstnanců. „Od roku 2007 do roku 2012 opustilo (respektive opustí) fond celkem 260 zaměstnanců - z toho jen v letech 2011 až 2012 bude snížen stav o 145 zaměstnanců,“ uvedl Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR.
 
Mezi hlavní úkoly Pozemkového fondu ČR patří především vypořádání restitučních nároků a prodej pozemků pro zemědělské účely zemědělským podnikatelům. Neméně důležitou prioritou je však i odstátnění budov a staveb, jejich správa a identifikace nově převzatého majetku. Novým úkolem Pozemkového fondu ČR je, v souvislosti s útlumem činnosti k 31. prosinci 2012, technologické zabezpečení jeho transformace.
 
Návrh rozpočtu na rok 2011 proto zohledňuje skutečnost, že výše uvedené cíle s sebou nesou zvýšené nároky na prodej a převod spravovaného majetku a technologické zabezpečení uložených dat pro usnadnění transformace Pozemkového fondu ČR.
 
„Pozemkový fond ČR převede do konce roku 2012 maximální množství státní půdy hospodařícím zemědělcům podle zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a vypořádá doposud nevyřešené restituční nároky oprávněných osob podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a to především ve formě náhradních pozemků,“ vysvětlil Radim Zika.
 
Souběžně s výše zmiňovanými úkoly musí PF ČR zabezpečovat kompletní správu nemovitostí v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Na fond také přechází správa majetku z dalších organizačních složek státu a bývalých státních podniků.
 
K 1. 11. 2010 spravoval PF ČR:
- 3 150 budov včetně objektů k bydlení
- 6 495 ostatních staveb
- 240 000 ha státní půdy, z toho 48 000 ha je blokováno § 29 zákona o půdě
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068

E-mail: l.cerna1@pfcr.cz