Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek obci Boršov

Pozemkový fond ČR bezúplatně poskytne obci Boršov (kraj Vysočina) vyřazený nábytek pro potřeby místního obecního úřadu.
Praha, 28.12.2010 – Obec Boršov požádala Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod nevyužitelného nábytku pro vybavení kanceláře obecního úřadu. Na Pozemkový fond ČR se zástupci Boršova obrátili poté, co tisk přinesl informaci o podobné výpomoci obci Heřmanice v Libereckém kraji, která byla postižena povodní v srpnu 2010.
 
„V souladu s metodickými pokyny Pozemkového fondu ČR je možné převést vyřazený nábytek bezúplatně i na obecní úřady,“ vysvětlilRadim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR. Po změnách, které v rámci transformace Pozemkového fondu ČR proběhly na Odloučeném pracovišti Jihlava, byla provedena prohlídka upotřebitelnosti a stavu nábytku. „Některé kusy nábytku na Odloučeném pracovišti Jihlava byly navrženy k vyřazení pro neupotřebitelnost nebo nerentabilní opravu. Jedná se o nábytek starší patnácti let nebo poškozený,“ dodal Radim Zika.
 
Pozemkový fond ČR rozhodl, že bezúplatně převede obci Boršov vyřazený kancelářský nábytek v pořizovací hodnotě zhruba 33 tisíc korun. Případné opravy nábytku si bude obec financovat na vlastní náklady.  
 
„Podobnou pomoc jsme už poskytli v listopadu 2010 obci Heřmanice. Odloučené pracoviště Pozemkového fondu ČR v Liberci darovalo vyřazený nábytek pro potřeby obecního úřadu. Fond se k této formě pomoci rozhodl hlavně z důvodů katastrofální popovodňové situace, která v oblasti zavládla,“ uvedl Radim Zika.
 
Pozemkový fond ČR zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo také poskytuje náhrady oprávněným osobám. Pozemkový fond ČR není organizací, která je napojena na státní rozpočet, ale má své vlastní příjmy. Dnes spravuje přibližně 270 tisíc hektarů pozemků v celé republice. Kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.
 
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068