Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR financuje pozemkové úpravy

Zákonem přijatá změna umožňuje Pozemkovému fondu ČR už od dubna 2010 poskytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy, a to bez jakéhokoliv omezení. Do té doby mohl fond použít své finance pouze na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Proto se částka peněz z rozpočtu Pozemkového fondu ČR na pozemkové úpravy za letošní rok vyšplhá na rekordních 393 mil. Kč.
Praha, 10.12.2010 – V červnu byla uzavřena koordinační dohoda mezi Pozemkovým fondem ČR a Ministerstvem zemědělství – Ústředním pozemkovým úřadem, která umožňuje využít finanční prostředky fondu nejen na řešení pozemkových úprav s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, ale i na pozemkové úpravy obecně.
 
„Celospolečenským zájmem je odstranění problémů nejasné identifikace vlastnictví k pozemkům v oblastech s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, a proto se obě strany shodly na tom, že prioritně budou finanční prostředky Pozemkového fondu ČR určeny pro řešení pozemkových úprav v takto postižených oblastech,“ vysvětlil Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR.
 
V roce 2007 uhradil Pozemkový fond ČR faktury za pozemkové úpravy s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením v celkové výši 146,9 mil. Kč, v roce 2008 to bylo už 247,6 mil. Kč a 208,4 mil. Kč v roce 2009. V letošním roce jsou pozemkové úřady schopny čerpat celkovou částku 268,8 mil. Kč. Mimo tuto částku už letos Pozemkový fond ČR vyplatí 19,6 mil. Kč na dokončení komplexních pozemkových úprav a díky zmíněné změně zákona mohl převzít závazek ze smluv o dílo, nebo smluv mandátních, na projektové dokumentace a realizační akce, a to ve výši 104,8 mil. Kč. Předpokládaná celková částka vydaná Pozemkovým fondem ČR na pozemkové úpravy za letošní rok bude tedy činit zhruba 393 mil. Kč. 
 
„Peníze Pozemkového fondu ČR mohou být dle koordinační dohody využity na projektové dokumentace a realizační akce plánů společenských zařízení, jako jsou například rekonstrukce a stavby polních cest, interakčních prvků, doprovodné zeleně, protipovodňových opatření a dalších,“ vyjmenoval Radim Zika.
 
Z již zmíněných závazků (104,8 mil. Kč) ze smluv o dílo, nebo smluv mandátních, které Pozemkový fond ČR převzal od června do konce listopadu 2010 mají nejvyšší podíl čerpání následující pozemkové úřady:
 
Břeclav: 27,252 mil. Kč na stavbu polní cesty HC6 v k.ú. Jevišovka, stavbu polní cesty v k.ú. Sedlec u Mikulova, stavbu polní cesty v k.ú. Dolní Dunajovice a zpevnění polních cest v k.ú. Úvaly.
Třebíč: 17,698 mil. Kč na rekonstrukci polní cesty P2 v k.ú. Kladruby nad Oslavou, stavbu polní cesty CHN2 v k.ú. Mladoňovice, a s tím spojený autorský a technický dozor a záchranný archeologický průzkum.
Kroměříž: 10,396 mil. Kč na stavbu polní cesty CH3 a interakčního prvku IP1 v k.ú. Prasklice a Morkovice.
Domažlice: 10,253 mil. Kč na stavbu polní cesty a doprovodné zeleně v k.ú. Močerady a Osvračín a s tím spojený technický dozor.
Tachov: 9,408 mil. Kč na stavbu polních cest v k.ú. Svahy a Týnec u Plané.
Přerov: 7,352 mil. Kč na stavbu polní cesty v k.ú. Tučín a s tím spojený technický dozor a záchranný archeologický průzkum.
 
 
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068