Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR začíná vypořádávat spoluvlastnické podíly k nemovitostem

Jedním z hlavních úkolů Pozemkového fondu ČR do roku 2012 je i vypořádání spoluvlastnických podílů státu k půdě. V celé České republice se to týká celkem 15 423 pozemků o celkové výměře zhruba 9 tisíc hektarů. Pozemkový fond ČR začal postupně oslovovat konkrétní spoluvlastníky nemovitostí s návrhem na možné vypořádání.

Praha, 23. 02. 2011 – Vzhledem k předpokládanému ukončení činnosti Pozemkového fondu ČR k 31. 12. 2012 hodlá fond v následujících letech vypořádávat ideální spoluvlastnické podíly státu k nemovitostem, a to převodem spoluvlastnického podílu na spoluvlastníka nebo zrušením spoluvlastnictví reálným rozdělením. V této souvislosti začal Pozemkový fond ČR oslovovat dopisem spoluvlastníky s tím, aby projevili vůli k převedení ideálního podílu státu do svého vlastnictví. Z kapacitních důvodů budou krajská pracoviště Pozemkového fondu ČR informovat o tomto záměru spoluvlastníky postupně. 

 

Pozemkový fond ČR je v řadě případů, které se týkají vlastnictví nemovitostí, jen jedním ze spoluvlastníků. Spoluvlastnictví vyjádřené ideálními podíly znamená, že všichni zainteresovaní vlastní celou věc společně a příslušný podíl vyjadřuje pouze míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnického vztahu. K nemovitosti mají práva všichni spoluvlastníci, což znamená, že i společně rozhodují o hospodaření s věcí. „Z toho je zřejmé, že výkon správy u spoluvlastnického podílu je přinejmenším administrativně náročný a případy, kdy je stát -Pozemkový fond ČR spoluvlastníkem, je tedy žádoucí v maximálním možném rozsahu minimalizovat,“ říká Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR.

 

Platná právní úprava v zásadě umožňuje Pozemkovému fondu ČR dva způsoby řešení. „Prvním řešením je uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví státu a ostatních spoluvlastníků, a to buď převodem spoluvlastnického podílu státu na spoluvlastníka a nebo reálným rozdělením nemovitostí,“ říká ředitel fondu Radim Zika a dodává: „Pokud spoluvlastníci nebudou reagovat na první nabídku, bude druhým řešením to, že jim Pozemkový fond ČR rozešle výzvu ve formě nabídky k využití předkupního práva, což v daném případě obnáší postup v souladu s ustanovením občanského zákoníku“. Kupní smlouvu nebude možné uzavřít v případě, že spoluvlastník je ke dni podpisu smlouvy dlužníkem vůči Pozemkovému fondu ČR. Podíly budou převedeny pouze v tom případě, že pozemky nebudou na základě zákonem stanovených předpisů z převodu vyloučeny.

 

 

Lubomíra Černá

Tisková mluvčí

Pozemkový fond ČR

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

Tel.: +420 296 164 305

GSM: +420 602 608 068

E-mail: l.cerna1@pfcr.cz