Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR v rámci transformačního procesu slučuje další odloučená pracoviště

Proces transformace Pozemkového fondu ČR, který začal v březnu 2008, i nadále pokračuje. Jeho hlavním cílem je optimalizace počtu odloučených pracovišť, přičemž konečným výsledkem bude vytvoření 14 krajských pracovišť, která budou vykonávat zbylou agendu Pozemkového fondu ČR v regionech. K 31. prosinci 2010 proto dochází k dalšímu sloučení odloučených pracovišť, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Liberci, Hradci Králové, Chrudimi, Jihlavě, Brně, Olomouci, Jihlavě a Zlíně.
Praha, 30. 12. 2010Ke konci roku 2010 dochází k dalšímu sloučení odloučených pracovišť Pozemkového fondu ČR, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Liberci, Hradci Králové, Chrudimi, Jihlavě, Brně, Olomouci, Jihlavě a Zlíně. Agenda těchto odloučených pracovišť bude převedena na krajská pracoviště Pozemkového fondu ČR. Veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách www.pfcr.cz.
 
Pozemkový fond ČR prochází transformačním procesem, který začal v březnu 2008, kdy vláda ČR přijala usnesení o zásadách transformace fondu. Vládou přijatý dokument vymezil základní principy transformačního procesu a definoval úkoly, které musí vedení fondu splnit nejpozději do konce roku 2012.
 
Do první části transformačního modelu, tedy vzniku krajských a odloučených pracovišť, vstoupil Pozemkový fond ČR v květnu 2010. Ke stejnému datu byli jmenováni vedoucí krajských pracovišť a zároveň došlo k organizačním změnám na ústředí fondu. Většina agend, které se týkají zemědělců a restituentů, bude i nadále v kompetenci odloučených pracovišť. Chod a správa Pozemkového fondu ČR nebyla vůči klientům nijak narušena, naopak se zvýšila efektivita práce. Pozemkový fond ČR přistoupil ke sloučení takových pracovišť, která disponují nejmenším objemem majetku.
 
Základním přínosem transformačního procesu je, kromě vyšší operativnosti a efektivity řízení, hlavně maximální hospodárnost vynaložených prostředků“, říká ředitel Pozemkového fondu ČR Radim Zika a dodává: „dochází i k zefektivnění vnitřních procesů Pozemkového fondu ČR, což představuje další finanční úspory“.
 
Ke konečnému modelu 14 krajských pracovišť směřuje slučování, které započalo již v roce 1999. Za tu dobu bylo z původních 73 územních (nyní odloučených) pracovišť sloučeno již 33 pracovišť.
 
 
K 31. prosinci 2010 proto zaniknou následující pracoviště:
 
Odloučené pracoviště
Agendu přebírá
Praha
Krajské pracoviště pro hlavní město Prahu
České Budějovice
Krajské pracoviště pro Jihočeský kraj
Plzeň – město, sever, jih
Krajské pracoviště pro Plzeňský kraj
Karlovy Vary
Krajské pracoviště pro Karlovarský kraj
Teplice
Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
Liberec
Krajské pracoviště pro Liberecký kraj
Hradec Králové
Krajské pracoviště pro Královéhradecký kraj
Chrudim
Krajské pracoviště pro Pardubický kraj
Jihlava
Krajské pracoviště pro kraj Vysočina
Brno
Krajské pracoviště pro Jihomoravský kraj
Olomouc
Krajské pracoviště pro Olomoucký kraj
Ostrava
Krajské pracoviště pro Moravskoslezský kraj
Zlín
Krajské pracoviště pro Zlínský kraj
 
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068