Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR schválil žádost o dodatečné povolení a kolaudaci stavby

Pozemkový fond ČR schválil dodatečné povolení stavby nadnárodní cyklostezky Praha – Drážďany. Nová trať pro cyklisty bude stát 73,5 mil. Kč a peníze na její vybudování půjdou z evropských fondů.
Praha, 03.12.2010 – Svazek obcí CYKLOSTEZKY (Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Hořín) se obrátil na Pozemkový fond ČR s žádostí o souhlas s dodatečným povolením a kolaudací stavby cyklostezky Horní Počáply – Vliněves – Zelčín. Budování bylo zahájeno v souladu se stavebním povolením, které vydal Městský úřad Mělník. V průběhu realizace ovšem došlo ke změně stavebníka a zároveň k vynucené změně trasy cyklostezky, proto ve vydaném stavebním povolení nejsou předmětné pozemky uvedeny. I přesto Pozemkový fond ČR souhlasí s vydáním příslušných povolení a zastavěné pozemky vypořádá formou směnné smlouvy podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 
Uvědomujeme si důležitost tohoto projektu pro rozvoj turistiky v celém regionu, protože cyklostezka Horní Počáply – Vliněves – Zelčín je součástí nadnárodní cyklostezky Praha – Drážďany, která je financovaná z evropských fondů ROP SK ve výši 73,5 mil. Kč,“ říká ředitel Pozemkového fondu ČR Radim Zika. 
 
Pozemkový fond ČR zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo také poskytuje náhrady oprávněným osobám. Pozemkový fond ČR není organizací, která je napojena na státní rozpočet, ale má své vlastní příjmy. Dnes spravuje přibližně 270 tisíc hektarů pozemků v celé republice. Kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068

E-mail: l.cerna1@pfcr.cz