Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR splnil v roce 2010 všechny své hlavní úkoly, mezi ně patřilo i odstátnění půdy

Pozemkový fond ČR i v roce 2010 kladl velký důraz na odstátňování zemědělských pozemků podle zákona o prodeji půdy. Podle tohoto zákona bylo v uplynulém roce uzavřeno celkem 13 815 smluv, kterými bylo na nabyvatele převedeno 31 tisíc hektarů půdy za kupní cenu 2,1 miliard korun.
Praha, 17. 01. 2011 -  Jedním z klíčových úkolů Pozemkového fondu ČR do roku 2012 je prodej státní půdy dle zákona o převedení zemědělských a lesních pozemků. Od roku 1999, kdy zákon o prodeji půdy nabyl účinnosti, bylo Pozemkovým fondem ČR převedeno celkem 753 tisíc pozemků o výměře 521 tisíc hektarů. Z tohoto objemu Pozemkový fond ČR prodal 725 tisíc pozemků o celkové výměře 512 tisíc hektarů za celkovou kupní cenu, a to včetně splátkového režimu, 26 mld. korun. Zbývajících 28 tisíc pozemků o výměře 9 tisíc hektarů převedl Pozemkový fond ČR bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.
 
V roce 2010 bylo na prodej státní zemědělské půdy podle zákona o prodeji půdy uzavřeno 13 815 smluv, kterými bylo na nabyvatele převedeno 31 tisíc hektarů za kupní cenu 2,1 miliard korun. Hlavní snahou fondu je uspokojit při prodeji státní zemědělské půdy především subjekty na ní hospodařící. I proto 90 % z celkově převedené výměry tvoří prodej podle § 7 zákona o prodeji půdy, a to subjektům na těchto pozemcích hospodařícím. 
 
Pozemkový fond ČR zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo také poskytuje náhrady oprávněným osobám. Pozemkový fond ČR není organizací, která je napojena na státní rozpočet, ale má své vlastní příjmy. Dnes spravuje přibližně 240 tisíc hektarů pozemků v celé republice. Kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.
 
 
 
Lubomíra Černá
Tisková mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 305
GSM: +420 602 608 068