Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Protipovodňové opatření – Retenční nádrž Hajany

V květnu 2007 byla ukončena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hajany u Blatné, okres Strakonice. V rámci plánu společných zařízení byla navržena mimo jiné retenční nádrž – suchý poldr na bezejmenném vodním toku, který se nachází severozápadně od obce....

Výstavba polních komunikací C1, C4, C6 v k. ú. Veveří u Nových Hradů

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 – 2013 byla v územní působnosti Pobočky České Budějovice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj realizována výstavba níže uvedených polních komunikací....

Protipovodňová opatření – poldry v k. ú. Horosedly

V roce 2008 byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horosedly, okres Písek. Na základě priorit schválených zastupitelstvem, a na žádost obce Horosedly, byla v září 2014 zahájena na východním okraji obce výstavba čtyř suchých protipovodňových nádrží – poldrů č. I., II., III. a IV....

Základní údaje o realizovaném společném zařízení - „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“

Výstavba společných části společných zařízení s názvem „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“, byla realizována pro zajištění přístupu k pozemkům, propojení třech katastrálních území, ochrany pozemků před erozí a zvýšení ekologické stability krajiny v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Protivec....

Ekologická opatření v k.ú. Přídolí, okres Český Krumlov

Pobočka Český Krumlov Ekologická opatření v katastrálním území Přídolí v okresu Český Krumlov v rámci komplexní pozemkové úpravy realizovaná Státním pozemkovým úřadem Každoročně je Státním pozemkovým úřadem pořádána soutěž o „Společné zařízení roku“ týkající se projektů realizovaných při pozemkových úpravách. V roce 2014 se jednalo již o její 8. ročník....

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje – zhodnocení uplynulého období PRV...