Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Úspěšný prodej rybničních soustav na Táborsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, realizoval rozsáhlý privatizační převod....

Stav vyřizování agendy podle zákona č. 428\2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj v rámci vyřizování agendy podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji obdržel od počátku účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2013 ve 12 měsíční zákonné lhůtě žádosti o vydání zemědělských nemovitostí v celkovém počtu 20 334 parcel, jejichž celková výměra činila 29 225 ha....

Realizace polních komunikací na okrese Jindřichův Hradec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec v roce 2015 realizovala investiční akce ve třech katastrálních územích. Konkrétně v k.ú. Branná, Třebětice a Dvory nad Lužnicí. V rámci těchto akcí byly vybudovány a zrekonstruovány polní účelové komunikace v celkové délce 5 833 m....

Další polní cesta v katastrálním území Zátaví zrealizována

V průběhu října 2015 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek výstavbu polní cesty na pozemku parc. č. 1123 v katastrálním území Zátaví. Jedná se o další cestu, která byla po komplexní pozemkové úpravě v tomto katastrálním území zrealizována....

Suchá nádrž Košice

V srpnu 2015 byla dokončena Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, pobočkou Tábor stavba Suché nádrže v k.ú. Košice. Suchá nádrž byla navržena v rámci plánu společných zařízení jako jeden z prvků protipovodňové ochrany v Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Košice u Soběslavi. Pozemková úprava v k.ú. Košice u Soběslavi byla zahájena 18. 3. 2004 z důvodu výstavby dálnice D3 – úsek 307 a zapsána do katastru nemovitostí 10. 4. 2009. Zhotovitelem byla firma Geodis spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice....

Navrácení historického majetku Cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj řeší v rámci církevních restitucí mimo jiné též obnovení vlastnictví k majetku řádu Cisterciáků ve Vyšším Brodě. Cisterciáci jsou součástí římskokatolické církve a jedná se o jeden z nejstarších řádů vůbec. Vznik řádu se datuje od roku 1098 a klášter ve Vyšším Brodě byl založen Petrem Vokem I. v roce 1259....

Protipovodňové opatření – Retenční nádrž Hajany

V květnu 2007 byla ukončena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hajany u Blatné, okres Strakonice. V rámci plánu společných zařízení byla navržena mimo jiné retenční nádrž – suchý poldr na bezejmenném vodním toku, který se nachází severozápadně od obce....

Výstavba polních komunikací C1, C4, C6 v k. ú. Veveří u Nových Hradů

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 – 2013 byla v územní působnosti Pobočky České Budějovice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj realizována výstavba níže uvedených polních komunikací....

Protipovodňová opatření – poldry v k. ú. Horosedly

V roce 2008 byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horosedly, okres Písek. Na základě priorit schválených zastupitelstvem, a na žádost obce Horosedly, byla v září 2014 zahájena na východním okraji obce výstavba čtyř suchých protipovodňových nádrží – poldrů č. I., II., III. a IV....

Základní údaje o realizovaném společném zařízení - „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“

Výstavba společných části společných zařízení s názvem „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“, byla realizována pro zajištění přístupu k pozemkům, propojení třech katastrálních území, ochrany pozemků před erozí a zvýšení ekologické stability krajiny v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Protivec....