Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úspěšný prodej rybničních soustav na Táborsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, realizoval rozsáhlý privatizační převod.

V loňském roce se po mnoho let trvajících přípravách podařilo privatizovat turoveckou a strkovskou rybniční soustavu na okrese Tábor. Jednalo se o převody dle zákona č. 92/1991 Sb. (zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) na základě schválených privatizačních projektů.

 

Jde o poměrně rozsáhlá rybníkářská hospodářství na bývalém panství hraběte Harracha. Převáděná výměra pozemků v okolí Turovce (včetně 8 rybníků v k. ú. Turovec a Sezimovo Ústí) dosahovala téměř 150 ha. Pozemky kolem Strkova (včetně 14 rybníků v k. ú. Planá nad Lužnicí a Košice u Soběslavi) měly výměru téměř 120 ha. Jednalo se převážně o vodní plochy a ostatní plochy sloužící k obsluze těchto rybníků.

Turovecká rybniční soustava byla privatizována formou veřejné soutěže. Strkovská rybniční soustava byla převáděna formou přímého prodeje stávajícímu uživateli. První přípravy převodu tohoto majetku začaly již před rokem 2005. Během let docházelo k častému přeceňování a změnám způsobu privatizace. Nakonec se uskutečnila ve spolupráci s odborem privatizace a převodu majetku v Praze veřejná soutěž na turoveckou soustavu. S vyhlašovanou cenou 19 337 000 Kč, nevratným účastnickým poplatkem 50 000 Kč a kaucí ve výši 1 500 000 Kč se jednalo o jednu z nejvýznamnějších soutěží v Jihočeském kraji. Kauci složilo 12 zájemců. Vlastní soutěže se nakonec zúčastnilo pouze 5 zájemců. Na regulérnost a dramatičnost soutěže to však nemělo žádný vliv a kupní cena dosáhla téměř trojnásobku ceny vyhlašované.

Obě tyto rybniční soustavy již mají svého majitele, který bude moci v blízké době přikročit k jejich rekonstrukci, tak aby mohly nadále plnit svou významnou hospodářkou i krajinotvornou úlohu.

Stát, konkrétně Ministerstvo životního prostředí ČR, vyjmul z převodu v těchto soustavách pouze rybník Luční, na jehož hrázi se nachází národní přírodní památka. NPP Luční se stala v roce 1988 vůbec první vyhlášenou mykologickou rezervací v tehdejším Československu. SPÚ v současnosti připravuje převod tohoto rybníku na AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky).