Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba polních komunikací C1, C4, C6 v k. ú. Veveří u Nových Hradů

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 – 2013 byla v územní působnosti Pobočky České Budějovice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj realizována výstavba níže uvedených polních komunikací.

Polní komunikace C1, C4 a C6 se nacházejí v samém srdci Novohradských hor v k. ú. Veveří u Nových Hradů, které je součástí města Nové Hrady. Veveří je bývalá osada, která byla v poválečném období vysídlena a postupně zanikla až na budovu bývalé školy, která byla zachována a její objekt funguje v současné době jako správní budova campingu. Stavby polních komunikací C1, C4 a C6 plní nejen zcela zásadní funkci zpřístupnění zemědělských pozemků, ale i funkci zpřístupnění krajiny Novohradských hor a dále napomáhají rozvoji turistického ruchu. Stavba komunikací je velmi příznivě hodnocena hospodařícími subjekty, představiteli města Nové Hrady i návštěvníky Novohradských hor, kterých každoročně přibývá. Cesta je pozitivně vnímána jednak pro její výše uvedený komplexní přínos, ale i z hlediska kvality provedení a jejího zasazení do krajiny. Pobočka České Budějovice se rozhodla, že tuto stavbu přihlásí i do soutěže o nejlepší společné zařízení roku.

Komunikace C1 byla realizována v kategorii P 3,5/20, povrch asfaltový nátěr, krajnice jsou zpevněny štěrkodrtí. Součástí stavby byla rekonstrukce dvojitého trubního propustku DN 2x800, odvodnění komunikace zajišťuje její příčný a zejména výrazný podélný sklon. Součástí rekonstrukce polní komunikace byla i úprava napojení stávajících sjezdů na vedlejší polní komunikace či pozemky. Délka komunikace je 502 m.  

Komunikace C4  byla realizována v kategorii P 4,0/20 povrch asfaltový beton, krajnice jsou zpevněny štěrkodrtí. Součástí stavby byla rekonstrukce (prodloužení) trojitého trubního propustku DN 3x800 a trubního propustku DN 400, odvodnění komunikace zajišťuje její příčný a podélný sklon a v podstatné délce trasy také podélné příkopy. Součástí rekonstrukce polní komunikace byla i úprava napojení stávajících sjezdů na vedlejší polní komunikace či pozemky. Délka komunikace je 400 m. 

Komunikace C6  byla realizována v kategorii P 4,0/20 povrch asfaltový beton, krajnice jsou zpevněny štěrkodrtí. Součástí stavby byla rekonstrukce trubních propustků a také základní rekonstrukce mostku přes Veveřský potok (římsy + zábradlí), odvodnění komunikace zajišťuje její příčný a podélný sklon a v podstatné délce trasy také podélné příkopy. Součástí rekonstrukce polní komunikace byla i úprava napojení stávajících sjezdů na vedlejší polní komunikace či pozemky. Délka komunikace je 1561 m.

Celkové náklady na realizaci výše uvedených staveb činily 9 560 359,- vč. DPH.