Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Základní údaje o realizovaném společném zařízení - „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“

Výstavba společných části společných zařízení s názvem „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“, byla realizována pro zajištění přístupu k pozemkům, propojení třech katastrálních území, ochrany pozemků před erozí a zvýšení ekologické stability krajiny v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Protivec....

Ekologická opatření v k.ú. Přídolí, okres Český Krumlov

Pobočka Český Krumlov Ekologická opatření v katastrálním území Přídolí v okresu Český Krumlov v rámci komplexní pozemkové úpravy realizovaná Státním pozemkovým úřadem Každoročně je Státním pozemkovým úřadem pořádána soutěž o „Společné zařízení roku“ týkající se projektů realizovaných při pozemkových úpravách. V roce 2014 se jednalo již o její 8. ročník....

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje – zhodnocení uplynulého období PRV...