Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Protipovodňové opatření – Retenční nádrž Hajany

V květnu 2007 byla ukončena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hajany u Blatné, okres Strakonice. V rámci plánu společných zařízení byla navržena mimo jiné retenční nádrž – suchý poldr na bezejmenném vodním toku, který se nachází severozápadně od obce.

Tato nádrž má ochraňovat intravilán obce před lokálními povodněmi. Poldr byl realizován společně s cestou SR 9 v rámci II. etapy výstavby prvků plánu společných zařízení. Práce na stavbě byly zahájeny v listopadu 2013 a ukončeny v červenci 2014.

Nádrž je průtočná, se zemní sypanou hrází a bezpečnostním přelivem. Svahy nádrže byly upraveny do sklonu 1:6, z důvodu pravidelné údržby travního porostu zemědělskou technikou. Hráz je homogenní, sypaná s návodní stranou ve sklonu 1:2,5 a vzdušnou stranou 1:2. Nepropustná zemina pro stavbu tělesa hráze byla těžena ze zemníku, který byl založen v prostoru nádrže. Základová spára hráze je stabilizována hrubým kamenivem. Bezpečnostní přeliv je zpevněný kamennou dlažbou. Přelivná hrana je dlouhá 11 m a boky přelivu jsou zkoseny ve spádu 1:5. Bezpečnostní přeliv je navržen na stoletou vodu Q100 = 5,20 m3/s. Pro pohlcení kinetické energie vodního proudu je za skluzem přelivu vybudován vývar, který má dno vyplněné pohozem z balvanů. Výměra nádrže při zatopené hladině je 1,329 ha, retenční kapacita nádrže 11 202 m3

Celkové náklady na realizaci (retenční nádrž a cesta SR 9 o délce 1,1 km) činily
5 910 714,- Kč včetně DPH.