Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Nedostupnost pobočky Strakonice

Z důvodu poruchy síťového připojení je momentálně (28. 7. 2020) nedostupná pobočka Strakonice. Nedostupnost zahrnuje také výpadek telefonních linek. Děkujeme za pochopení....

Omezení provozu Pobočky Písek

Z provozních důvodů bude ve čtvrtek 20. 6. 2019 omezen provoz Pobočky Písek. V době omezení provozu bude k dispozici podatelna....

22. května - Omezení provozu Pobočky Prachatice

Z provozních důvodů bude ve středu 22. května 2019 omezen provoz Pobočky Prachatice. Nezbytný provoz úřadu bude zajištěný, podatelna bude fungovat bez omezení. Děkujeme za pochopení....

Oznámení o omezení provozu Pobočky Tábor z technických důvodů

Z technických důvodů bude v pondělí 31. 12. 2018 od 12 hod. do 16:30 hod. přerušen provoz na Pobočce Tábor (KPÚ pro Jihočeský kraj)....

Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Tábor

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude v pátek 29. 6. 2018 od 12:00 hod. částečně omezen provoz Pobočky Tábor (KPÚ pro Jihočeský kraj)....

Realizace polní komunikace V6 v katastrálním území Branná

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec dokončila v roce 2011 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Branná. Realizace polní komunikace V6 byla financována z prostředků veřejné pokladní správy....

Seminář „Čerpáme dotace PRV i v novém programovacím období" v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pasečné ve dnech 26. – 27. dubna 2017

Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen KPÚ) se i v roce 2017 podařilo získat finanční prostředky v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Tyto finanční prostředky byly stejně jako v minulých letech využity k uspořádání dvoudenního semináře s cílem prezentovat činnost Státního pozemkového úřadu resp. KPÚ s důrazem na nové programovací období PRV....

Realizace prvků plánů společných zařízení z prostředků programu rozvoje venkova

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice (dále jen Pobočka), se tak jako mnoho jiných Poboček v rámci SPÚ snaží o včasné využití finančních prostředků PRV v aktuálním programovacím období....

Realizace polní komunikace včetně mostku v katastrálním území Podeřiště

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, dokončila v roce 2011 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podeřiště. Realizace polní komunikace NCH1 byla financována z prostředků veřejné pokladní správy....

Řešení nedokončeného přídělového a zcelovacího řízení na Pobočce Tábor

Působnost Pobočky Tábor je v 254 katastrálních územích. Ačkoli okres Tábor nebyl pohraničním okresem, na jeho území bylo evidováno nedokončené přídělové řízení v 59 katastrálních územích a nedokončené scelovací řízení v 10 katastrálních územích....