Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář s exkurzí

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, a Státní zemědělský intervenční fond uspořádali dvoudenní seminář s názvem "Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova – Pozemkové úpravy", který se konal ve dnech 18. a 19. 10. v krásném prostředí Modravy na Šumavě, konkrétně v Pivovaru Lyer.

Součástí semináře byla exkurze zaměřená na realizované projekty Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Prachatice. 

Během exkurze byli účastníci seznámeni s realizovanými opatřeními v rámci Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Jednalo se o širokou škálu realizovaných opatření – polní komunikace v obci Sedlovice a Záblatí, protipovodňová opatření - protipovodňový val Poděřiště, polní cesta na hrázi s místem jalového přepadu u obce Protivec, revitalizace toků, rekonstrukce mostů, biokoridory či rekonstrukce vodních nádrží ve Vítějovicích. 
Na semináři vystoupilo několik přednášejících, kteří seznámili přítomné s realizovanými projekty v rámci celého Jihočeského kraje.

Dále byla řešena problematika čerpání finančních prostředků na realizace v rámci Programu rozvoje venkova. Zkušenosti přednášejících a vhodně zvolená cílová skupina účastníků byla základem vysoké kvality celého semináře. Účastníci byli seznámeni s teoretickými daty i s praktickými příklady realizací jednotlivých projektů z Programu rozvoje venkova – Pozemkové úpravy.