Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Tábor hostila na listopadové exkurzi na 20 posluchačů FŽP ČZU

Pobočka Tábor dne 25. 11. 2022 přivítala posluchače pozemkových úprav, Fakulty životního prostředí z České zemědělské univerzity, aby v praxi předvedla praktické řešení návaznosti sítě polních cest a lesní cestní sítě přerušené výstavbou velkých liniových staveb – dálnice D3 a IV. železničního koridoru. Konkrétně se jednalo o úsek Sudoměřice u Tábora – Votice a také o úsek Soběslav – Doubí.  

Diskusní forma úvodní přednášky, vedená přímo vedoucím Pobočky Tábor, panem Ing. Davidem Mišíkem, zahrnovala seznámení se s historií a působností Státního pozemkového úřadu. Z praktických řešení byla diskutována témata konstrukce polních cest, sanace podloží při stavbě nebo způsoby zajištění cest před zvěří. Studenti ocenili tuto diskusní formu, kdy pokládali mnoho dotazů a padlo několik zajímavých podnětů.

Během exkurze účastníci viděli asfaltové polní cesty, asfaltové i štěrkové lesní cesty, vodohospodářské stavby a výsadby, realizované v katastrálních územích zasažených liniovými stavbami. Současně se seznámili s ukázkami oplocení, případně dalšími způsoby ochrany dálnice nebo železnice proti střetu se zvěří. V terénu tak studenti procházeli cesty a vodohospodářské stavby v k.ú. Prudice, k.ú. Nemyšl, k.ú. Sudoměřice u Tábora, k.ú. Košice, k.ú. Myslkovice, k.ú. Sedlečko u Soběslavě a k.ú. Zvěrotice. Z vodohospodářských staveb se jednalo o suchý poldr Prudice a suchou nádrž Košice. Studenti navštívili také protihlukový val v Myslkovicích a výstavbu nového protihlukového valu ve Zvěroticích.

Za Stání pozemkový úřad se, kromě již zmiňovaného vedoucího Pobočky Tábor Ing. Davida Mišíka, studentům věnovali také jeho kolega pan Matěj Mareček, Dis. a pan Ing. Jindřich Holínksý, vedoucí Oddělení investičních činností. Poděkování za odbornou spoluúčast na exkurzi náleží také kolegům z Lesní správy Tábor, LČR panu Ing. Josefu Koubkovi a panu Mgr. Václavovi Mrázovi z ŘSD ČR. 

20222511_exkurze Tábor.JPG