Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Oprava mostku v k. ú. Černá v Pošumaví

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, zrealizovala začátkem roku 2016 investiční akci - oprava mostku přes bezpečnostní přepad Velkého kozího rybníka. Zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2015 jsme byli upozorněni na nutnost opravy mostku přes bezpečnostní přepad nacházejícího se na hrázi Velkého kozího rybníka v katastru obce Černá v Pošumaví. Zřejmě v důsledku těžby dříví a jeho dopravy nákladními automobily přes tento mostek došlo na několika místech k prolomení jeho mostovky. Tím vznikly komplikace v přístupu k několika nemovitostem a zároveň vzhledem k blízkosti Lipenské přehradní nádrže a existence cyklostezky přes tento mostek, tedy vcelku velkému turistickému zatížení této lokality, i k poměrně značnému nebezpečí vzniku úrazu. Tím jsme byli postaveni před problém opravy mostovky u tohoto mostku....

Seminář „Novela zákona č. 503/2012 Sb. a realizace společných zařízení po pozemkových úpravách“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pasečné ve dnech 28. – 29. dubna 2016

Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj (KPÚ) se již poněkolikáté podařilo získat finanční prostředky v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Tyto finanční prostředky byly stejně jako v minulých letech využity k uspořádání dvoudenního semináře s cílem prezentovat činnost Státního pozemkového úřadu resp. KPÚ a především ukázat příklady realizace společných zařízení z Programu rozvoje venkova přítomným hospodařícím zemědělcům a starostům....

Protipovodňové opatření – Vodní nádrž v k. ú. Prostřední Svince

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na konci roku 2015 zrealizovala investiční akci Protipovodňové opatření – Vodní nádrž v k. ú. Prostřední Svince. Vodní nádrž je součástí realizace zpracované komplexní pozemkové úpravy. V rámci plánu společných zařízení byla jako interakční prvek navržena nádrž nalézající se na okraji zástavby místní části Horní Svince, v místní údolní depresi v horní části Svineckého potoka....

Prezentace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, na Krajském setkání 2016

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj (KPÚ), měl možnost prezentovat pozemkové úpravy na Krajském setkání 2016, které pořádal Svaz měst a obcí ČR dne 3. 3. 2016 na Krajském úřadě pro Jihočeský kraj....

Úspěšný prodej rybničních soustav na Táborsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, realizoval rozsáhlý privatizační převod....

Stav vyřizování agendy podle zákona č. 428\2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj v rámci vyřizování agendy podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji obdržel od počátku účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2013 ve 12 měsíční zákonné lhůtě žádosti o vydání zemědělských nemovitostí v celkovém počtu 20 334 parcel, jejichž celková výměra činila 29 225 ha....

Realizace polních komunikací na okrese Jindřichův Hradec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec v roce 2015 realizovala investiční akce ve třech katastrálních územích. Konkrétně v k.ú. Branná, Třebětice a Dvory nad Lužnicí. V rámci těchto akcí byly vybudovány a zrekonstruovány polní účelové komunikace v celkové délce 5 833 m....

Další polní cesta v katastrálním území Zátaví zrealizována

V průběhu října 2015 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek výstavbu polní cesty na pozemku parc. č. 1123 v katastrálním území Zátaví. Jedná se o další cestu, která byla po komplexní pozemkové úpravě v tomto katastrálním území zrealizována....

Suchá nádrž Košice

V srpnu 2015 byla dokončena Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, pobočkou Tábor stavba Suché nádrže v k.ú. Košice. Suchá nádrž byla navržena v rámci plánu společných zařízení jako jeden z prvků protipovodňové ochrany v Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Košice u Soběslavi. Pozemková úprava v k.ú. Košice u Soběslavi byla zahájena 18. 3. 2004 z důvodu výstavby dálnice D3 – úsek 307 a zapsána do katastru nemovitostí 10. 4. 2009. Zhotovitelem byla firma Geodis spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice....

Navrácení historického majetku Cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj řeší v rámci církevních restitucí mimo jiné též obnovení vlastnictví k majetku řádu Cisterciáků ve Vyšším Brodě. Cisterciáci jsou součástí římskokatolické církve a jedná se o jeden z nejstarších řádů vůbec. Vznik řádu se datuje od roku 1098 a klášter ve Vyšším Brodě byl založen Petrem Vokem I. v roce 1259....