Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Další polní cesta v katastrálním území Zátaví zrealizována

V průběhu října 2015 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek výstavbu polní cesty na pozemku parc. č. 1123 v katastrálním území Zátaví. Jedná se o další cestu, která byla po komplexní pozemkové úpravě v tomto katastrálním území zrealizována....

Suchá nádrž Košice

V srpnu 2015 byla dokončena Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, pobočkou Tábor stavba Suché nádrže v k.ú. Košice. Suchá nádrž byla navržena v rámci plánu společných zařízení jako jeden z prvků protipovodňové ochrany v Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Košice u Soběslavi. Pozemková úprava v k.ú. Košice u Soběslavi byla zahájena 18. 3. 2004 z důvodu výstavby dálnice D3 – úsek 307 a zapsána do katastru nemovitostí 10. 4. 2009. Zhotovitelem byla firma Geodis spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice....

Navrácení historického majetku Cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj řeší v rámci církevních restitucí mimo jiné též obnovení vlastnictví k majetku řádu Cisterciáků ve Vyšším Brodě. Cisterciáci jsou součástí římskokatolické církve a jedná se o jeden z nejstarších řádů vůbec. Vznik řádu se datuje od roku 1098 a klášter ve Vyšším Brodě byl založen Petrem Vokem I. v roce 1259....

Protipovodňové opatření – Retenční nádrž Hajany

V květnu 2007 byla ukončena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Hajany u Blatné, okres Strakonice. V rámci plánu společných zařízení byla navržena mimo jiné retenční nádrž – suchý poldr na bezejmenném vodním toku, který se nachází severozápadně od obce....

Výstavba polních komunikací C1, C4, C6 v k. ú. Veveří u Nových Hradů

V rámci Programu rozvoje venkova ČR (PRV) pro období 2007 – 2013 byla v územní působnosti Pobočky České Budějovice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj realizována výstavba níže uvedených polních komunikací....

Protipovodňová opatření – poldry v k. ú. Horosedly

V roce 2008 byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horosedly, okres Písek. Na základě priorit schválených zastupitelstvem, a na žádost obce Horosedly, byla v září 2014 zahájena na východním okraji obce výstavba čtyř suchých protipovodňových nádrží – poldrů č. I., II., III. a IV....

Základní údaje o realizovaném společném zařízení - „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“

Výstavba společných části společných zařízení s názvem „Společná zařízení v katastrálním území Protivec“, byla realizována pro zajištění přístupu k pozemkům, propojení třech katastrálních území, ochrany pozemků před erozí a zvýšení ekologické stability krajiny v souladu se schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Protivec....

Ekologická opatření v k.ú. Přídolí, okres Český Krumlov

Pobočka Český Krumlov Ekologická opatření v katastrálním území Přídolí v okresu Český Krumlov v rámci komplexní pozemkové úpravy realizovaná Státním pozemkovým úřadem Každoročně je Státním pozemkovým úřadem pořádána soutěž o „Společné zařízení roku“ týkající se projektů realizovaných při pozemkových úpravách. V roce 2014 se jednalo již o její 8. ročník....

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje – zhodnocení uplynulého období PRV...