Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jihočeský

Řešení nedokončeného přídělového a zcelovacího řízení na Pobočce Tábor

Působnost Pobočky Tábor je v 254 katastrálních územích. Ačkoli okres Tábor nebyl pohraničním okresem, na jeho území bylo evidováno nedokončené přídělové řízení v 59 katastrálních územích a nedokončené scelovací řízení v 10 katastrálních územích....

Příprava projektů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v Jihočeském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj podal v roce 2016 celkem 7 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v celkovém objemu přibližně 63 000 000 Kč včetně DPH....

Realizace polních cest v katastrálním území Horosedly

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek dokončila v roce 2008 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horosedly. Realizace rekonstrukce tří polních cest je druhou etapou realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Horosedly....

Konference „Pozemkové úpravy ve střední Evropě“ a workshop Státního pozemkového úřadu

Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj uspořádala ve dnech 3.11.2016 – 4.11.2016 konferenci „Pozemkové úpravy ve střední Evropě“ a workshop Státního pozemkového úřadu....

Realizace polních komunikací Pv22, Ph11 a Nv 16 v katastrálním území Kamenný Újezd

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice dokončila v roce 2010 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kamenný Újezd. Realizace polních komunikací Pv22, Ph11 a Nv 16 je druhou etapou realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Kamenný Újezd....

Prezentace Státního pozemkového úřadu v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích

Státní pozemkový úřad prezentoval svou činnost v rámci tradiční výstavy Země živitelka, která se uskutečnila ve dnech 25. 8. 2016 – 30. 8. 2016 na výstavišti v Českých Budějovicích....

Spolupráce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj a Jihočeské univerzity

Konference „Pozemkové úpravy ve střední Evropě“...

Oprava mostku v k. ú. Černá v Pošumaví

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, zrealizovala začátkem roku 2016 investiční akci - oprava mostku přes bezpečnostní přepad Velkého kozího rybníka. Zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2015 jsme byli upozorněni na nutnost opravy mostku přes bezpečnostní přepad nacházejícího se na hrázi Velkého kozího rybníka v katastru obce Černá v Pošumaví. Zřejmě v důsledku těžby dříví a jeho dopravy nákladními automobily přes tento mostek došlo na několika místech k prolomení jeho mostovky. Tím vznikly komplikace v přístupu k několika nemovitostem a zároveň vzhledem k blízkosti Lipenské přehradní nádrže a existence cyklostezky přes tento mostek, tedy vcelku velkému turistickému zatížení této lokality, i k poměrně značnému nebezpečí vzniku úrazu. Tím jsme byli postaveni před problém opravy mostovky u tohoto mostku....

Seminář „Novela zákona č. 503/2012 Sb. a realizace společných zařízení po pozemkových úpravách“ v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pasečné ve dnech 28. – 29. dubna 2016

Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj (KPÚ) se již poněkolikáté podařilo získat finanční prostředky v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Tyto finanční prostředky byly stejně jako v minulých letech využity k uspořádání dvoudenního semináře s cílem prezentovat činnost Státního pozemkového úřadu resp. KPÚ a především ukázat příklady realizace společných zařízení z Programu rozvoje venkova přítomným hospodařícím zemědělcům a starostům....

Protipovodňové opatření – Vodní nádrž v k. ú. Prostřední Svince

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na konci roku 2015 zrealizovala investiční akci Protipovodňové opatření – Vodní nádrž v k. ú. Prostřední Svince. Vodní nádrž je součástí realizace zpracované komplexní pozemkové úpravy. V rámci plánu společných zařízení byla jako interakční prvek navržena nádrž nalézající se na okraji zástavby místní části Horní Svince, v místní údolní depresi v horní části Svineckého potoka....