Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Spolupráce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj a Jihočeské univerzity

Konference „Pozemkové úpravy ve střední Evropě“

 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj plánuje uspořádání mezinárodní konference „Pozemkové úpravy ve střední Evropě“. Konference se uskuteční v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v termínu 3.11.2016 – 4.11.2016.

Cílem konference je přiblížit nové poznatky vědy a výzkumu praxi. Konference je určena akademickým pracovníkům, projekční sféře a zaměstnancům státních orgánů zabývajících se problematikou pozemkových úprav a nakládání s krajinou. Z tohoto důvodu byli osloveni jednotliví přednášející z ČR a sousedních států, kde je podobná problematika v řešení pozemkových úprav.

Tato konference je již druhou letošní akcí, kterou pořádá Jihočeská univerzita ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj. První akcí roku 2016 byl seminář, který se uskutečnil v dubnu 2016 v prostorách Jihočeské univerzity a byl zaměřen na aktuální problematiku v oblasti pozemkových úprav (nový metodický pokyn k provádění pozemkových úprav, nové programovací období „Programu rozvoje venkova, problematika povodní a sucha, boj proti erozi, cíle Státního pozemkového úřadu v následujícím období apod.). Zájem o seminář byl velký, protože odborná náplň semináře zaujala nejen pracovníky Státního pozemkového úřadu, studenty Jihočeské univerzity, ale i širokou odbornou veřejnost a zpracovatele.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj dlouhodobě spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v oblasti propagace pozemkových úprav, předávání zkušeností a nových poznatků mezi odbornou veřejností a akademickou sférou (např. účastí pracovníka Jihočeské univerzity v regionální dokumentační komisi). Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj má rovněž výbornou zkušenost se zaměstnáváním absolventů Jihočeské univerzity, oboru pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Tito absolventi již mají dostatečný přehled o pozemkových úpravách a pro svou flexibilitu a schopnost se učit novým věcem jsou jednoznačným přínosem pro činnost moderního úřadu, kterým se Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj snaží být.

 

Seminář duben 2016 - 2 (1).jpg

 

Seminář duben 2016 - 2 (2).jpg