Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Prezentace Státního pozemkového úřadu v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích

Státní pozemkový úřad prezentoval svou činnost v rámci tradiční výstavy Země živitelka, která se uskutečnila ve dnech 25. 8. 2016 – 30. 8. 2016 na výstavišti v Českých Budějovicích.

Možnost prezentovat svou činnost v rámci zemědělské výstavy Země živitelka, která se konala na výstavišti v Českých Budějovicích, využil Státní pozemkový úřad již poněkolikáté. Státní pozemkový úřad tuto příležitost k prezentaci velmi vítá, neboť výstavu navštěvuje tradičně více než 100 000 návštěvníků. Skladba návštěvníků přesně odpovídá klientům Státního pozemkového úřadu. Výstavy se účastní především odborná veřejnost zabývající se problematikou zemědělství, vlastníci půdy a hospodařící subjekty na zemědělské půdě.

Státní pozemkový úřad měl prezentační stánek umístěn v pavilonu T v rámci expozice Ministerstva zemědělství. Prezentace Státního pozemkového úřadu byla zaměřena na oblast pozemkových úprav a problematiku sucha a zadržení vody v krajině. Ze strany návštěvníků byla vznesena řada velmi konkrétních odborných dotazů, a to často od vlastníků značných výměr zemědělské půdy. Dotazy svědčily o důkladné znalosti pozemkových úprav, ale padla i řada dotazů na téma, co vlastně pozemkové úpravy jsou. Ze skladby dotazů je zřejmé, že se zvyšuje povědomí o pozemkových úpravách, ale i to, že je třeba v prezentování pozemkových úprav neustále pokračovat a na příkladech dobré praxe ukazovat jejich nesporný přínos pro společnost.

Pověření pracovníci státního pozemkového úřadu seznámili zájemce se zpracovanou koncepcí pozemkových úprav na roky 2016–2020. O tuto publikaci byl mezi návštěvníky největší zájem.

Státní pozemkový úřad se pokusí využít zkušeností z letošní výstavy k tomu, aby připravil svou prezentaci na příští rok tak, aby byla pro návštěvníky ještě zajímavější a poutavější.