Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních komunikací Pv22, Ph11 a Nv 16 v katastrálním území Kamenný Újezd

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice dokončila v roce 2010 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kamenný Újezd. Realizace polních komunikací Pv22, Ph11 a Nv 16 je druhou etapou realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Kamenný Újezd.

Pobočka v rámci projektu zrealizovala následující polní komunikace s asfaltovým povrchem Pv22 (délka 1047 m), Ph 11 (délka  408m), Nv 16 (délka 310 m), kategorie P 4/30, šířka vozovky 3 m. Realizace proběhla v katastrálním území Kamenný Újezd v místních částech Rančice a Plavnice. Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti v dané lokalitě a zemědělským subjektům bylo umožněno efektivní hospodaření na zemědělské půdě.  Velmi pozitivní ohlas vzbudila zejména realizace polní komunikace Ph11, která je spojnicí osad Kosov a Rančice a dříve sloužila především zemědělcům a rybářům k obhospodařování jejich pozemků a rybníku Punčocha.

Realizací tohoto prvku plánu společných zařízení došlo ke zlepšení přístupu zemědělsky a lesnicky využívaných ploch. Tento komfortní přístup k rybníku Punčocha ocenilo i Rybářství Nové Hrady, které zde navázalo opravou hráze a přelivu. Propojení sousedních osad pohodlně průjezdnou komunikací oceňují jak místní občané, tak pěší a cyklisté.

Celkové náklady stavby: 5 734 837 Kč (vč. DPH)

 

Komunikace Ph 11 - stav před realizací (2).JPG

 

Komunikace Ph 11 - stav po realizaci (1).JPG