Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Příprava projektů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v Jihočeském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj podal v roce 2016 celkem 7 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v celkovém objemu přibližně 63 000 000 Kč včetně DPH.

Pobočky Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj od začátku roku 2016 intenzivně pracují na přípravě projektů pro podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Téměř ihned po stanovení finálních pravidel pro příjem žádostí se podařilo Pobočce Prachatice podat žádost o dotaci na projekt „Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí“. V průběhu roku následovalo dalších 6 projektů podaných pobočkami Prachatice, Strakonice a Tábor. Tyto projekty jsou zaměřeny na zpřístupnění zemědělských pozemků, protipovodňovou ochranu a vypracování návrhů pozemkových úprav. Všechny uvedené projekty získaly při hodnocení požadovaných 40 bodů, většina projektů však tuto hranici i výrazně přesáhla a získala bodů více. Průměrný bodový zisk na jeden projekt činí cca 60 bodů. U všech 7 projektů již byla podepsána se Státním zemědělským intervenčním fondem dohoda a tyty projekty budou v letošním roce realizovány.

V roce 2017 je jedním z prioritních úkolů nejen Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj příprava dalších projektů pro podání žádosti o dotaci na realizaci prvků plánů společných zařízení. V letošním roce je cílem i pro zbývající pobočky připravit úspěšné projekty, které budou následně podány na Státní zemědělský intervenční fond. Snahou jistě bude tyto projekty v roce 2017 ještě realizovat. Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj očekává, že v tomto roce skutečně v terénu realizuje projekty za přibližně 100 000 000 Kč a připraví projekty v minimálně stejném finančním objemu pro realizaci v roce 2018.

Možnost získání dotací na realizaci prvků plánů společných zařízení bude jedním z hlavních úkolů Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj i v následujících letech. V Jihočeském kraji přibývá katastrálních území, kde jsou do katastru nemovitostí zdárně zapsány komplexní pozemkové úpravy a možnost následné realizace je vítanou možností pro dotčené obce, vlastníky i pobočky, protože jen v případě realizace plánů společných zařízení lze považovat pozemkové úpravy za úspěšně dokončené.