Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Stav vyřizování agendy podle zákona č. 428\2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj v rámci vyřizování agendy podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Jihočeském kraji obdržel od počátku účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2013 ve 12 měsíční zákonné lhůtě žádosti o vydání zemědělských nemovitostí v celkovém počtu 20 334 parcel, jejichž celková výměra činila 29 225 ha.

V celorepublikovém srovnání se jednalo o jedno z největších množství uplatněných žádostí, celkem bylo v celé ČR požádáno o 155 169 parcel, tudíž podíl Jihočeského kraje činí 13 % z počtu uplatněných parcel.

Krajský pozemkový úřad agendu průběžně v souladu se zákonnými lhůtami vyřizuje a k 1. 1. 2016 rozhodl již o velké většině žádostí. V současné době je rozhodnuto o 19 131 parcelách. K 31. 12. 2015 bylo rozhodnuto o pozemcích, které byly přímo v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. U těchto pozemků byl proces vydávání jednodušší, neboť Státní pozemkový úřad byl jak v postavení povinné osoby, tak správního orgánu. Nedokončené zbývají pozemky, které mají v příslušnosti hospodařit jiné povinné osoby, v převážné většině se jedná o Lesy ČR s. p., v menší míře o Povodí Vltavy s. p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a další povinné osoby vyjmenované v zákoně.

Z oprávněných osob zbývá Krajskému pozemkovému úřadu vypořádat nejvíce pozemků u řádu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Řádový majetek byl rozsáhlý a jeho identifikace byla výrazně komplikovanější než u majetku jednotlivých farností a jiných „vnitrozemských“ řádů. Vydání je u toho řádu komplikovanější také vzhledem k tomu, že jde o příhraniční území, postižené v poválečných letech rozsáhlými konfiskacemi.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj předpokládá, že u naprosté většiny zbývajících pozemků dojde k rozhodnutí v polovině roku 2016.