Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních komunikací na okrese Jindřichův Hradec

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec v roce 2015 realizovala investiční akce ve třech katastrálních územích. Konkrétně v k.ú. Branná, Třebětice a Dvory nad Lužnicí. V rámci těchto akcí byly vybudovány a zrekonstruovány polní účelové komunikace v celkové délce 5 833 m.

Polní komunikace H1 v k.ú. Branná

Vybudováním této dvoupruhové, obousměrné účelové komunikace, v kategorii šířkového uspořádání P 7/50 s krytem z asfaltového betonu a v délce 1 070 m došlo ke zlepšení přístupu k sousedním pozemkům a odvedení průjezdů zemědělské mechanizace z centra obce. Nový zemní průleh je tvořen nízkou zemní hrází s příkopem, svahy příkopu i hráze mají malý spád a jsou osazeny vhodnými dřevinami tak, aby spolu s odvodněním komunikace byly schopny zachytit případné přívalové deště. Stavba byla realizována v průběhu měsíců dubna a května 2015. Dílo v účetní hodnotě 12 256 556,-Kč bylo financováno z Programu rozvoje venkova a dne 9. 6. 2015 bylo předáno Městu Třeboň. Stavbu zajišťovala firma Hochtief CZ, a.s. Praha.

 

Polní komunikace A2 v k.ú. Třebětice 

Vybudováním nové účelové komunikace A2 v k.ú. Třebětice došlo ke zlepšení přístupu k sousedním pozemkům a nemovitostem. Po polních cestách jsou rovněž vedeny cykloturistické trasy a vybudování nového asfaltového povrchu přineslo též zvýšení komfortu cykloturistů. V rámci stavebních úprav komunikace bylo též vyřešeno odvodnění a vysazena nová stromová alej. Stavební úpravy polní komunikace A2 byly povedeny v celkové délce 495 m a kategorii šířkového uspořádání P 6,0/30. Dílo v účetní hodnotě 4 166 051,-Kč, financované z veřejné pokladní správy, bylo dne 31. 12. 2015 předáno Obci Třebětice. Stavbu zajišťovala firma Strabag, a.s., odštěpný závod České Budějovice.

 

Rekonstrukce polních cest C1, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí

Stavební úpravy polní komunikace C1 byly povedeny v celkové délce 1 186 m, kategorii šířkového uspořádání P 4,0/30. Po rekonstrukci se jedná o komunikaci s celkovou šířkou 3 m, oboustranným zpevněním krajnice v šířce půl metru a asfaltovým povrchem.

Stavební úpravy polní komunikace C5 byly povedeny v celkové délce 889 m, kategorii šířkového uspořádání P 3,5/30. Část komunikace v délce 75 m byla zpevněna asfaltobetonem, zbytek stěrkodrtí a mechanicky zpevněným kamenivem.

Stavební úpravy polní komunikace C7 byly povedeny v celkové délce 737 m, kategorii šířkového uspořádání P 3,5/30. Po rekonstrukci se jedná o komunikaci s jednopruhovou, obousměrnou vozovkou se štěrkovým povrchem.

Stavební úpravy polní komunikace C12 byly povedeny v celkové délce 1456 m, kategorii šířkového uspořádání P 3,5/30. Část komunikace v délce 613 m byla zpevněna asfaltobetonem, zbytek stěrkodrtí a mechanicky zpevněným kamenivem.

Rekonstrukce komunikací je velmi příznivě hodnocena jak hospodařícími subjekty, tak trvale bydlícími obyvateli místních částí obce, kterým se zkvalitnil přístup k nemovitostem.

Celkem bylo v rámci rekonstrukce polních cest v k.ú. Dvory nad Lužnicí profinancováno 9 132 549,- Kč, a to z  veřejné pokladní správy. Stavbu zajišťovala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast České Budějovice.