Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Další polní cesta v katastrálním území Zátaví zrealizována

V průběhu října 2015 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek výstavbu polní cesty na pozemku parc. č. 1123 v katastrálním území Zátaví. Jedná se o další cestu, která byla po komplexní pozemkové úpravě v tomto katastrálním území zrealizována.

Tato vedlejší polní cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků okolních vlastníků.  Je navržena v kategorii P4,0/30 (zpevněná část PC je 3,50 m, šířka nezpevněných krajnic je 2 x 0,25 m) o celkové délce 349 m. Výškové řešení nového stavu respektuje převážně průběh stávajícího terénu. Podélné sklony se pohybují v rozmezí 2,75 % - 7,00 %, příčný sklon povrchu komunikace je 2,5 %. Kryt polní cesty je navržen z vibrovaného štěrku. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do přilehlého vsakovacího pruhu na pozemku stavby.

Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek. Stavba o celkové hodnotě téměř 3 mil korun byla předána obci Kestřany. Realizační projekt včetně stavby byl financován z veřejné pokladní správy.