Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Suchá nádrž Košice

V srpnu 2015 byla dokončena Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, pobočkou Tábor stavba Suché nádrže v k.ú. Košice. Suchá nádrž byla navržena v rámci plánu společných zařízení jako jeden z prvků protipovodňové ochrany v Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Košice u Soběslavi. Pozemková úprava v k.ú. Košice u Soběslavi byla zahájena 18. 3. 2004 z důvodu výstavby dálnice D3 – úsek 307 a zapsána do katastru nemovitostí 10. 4. 2009. Zhotovitelem byla firma Geodis spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice.

V rámci návrhu Komplexní pozemkové úpravy nebyla, vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy, část budoucí plochy suché nádrže majetkově vypořádána a Obec Košice po zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí nevypořádané pozemky od vlastníků vykoupila.

V roce 2011 Pozemkový úřad Tábor po vyhotovení projektové dokumentace předložil  žádost o dotaci na realizaci suché nádrže v rámci realizace protipovodňových zařízení, tento projekt byl odmítnut Doc. Ing. Ladislavem Satrapou CSc. jako neopodstatněný a zbytečný.

V roce 2013 přívalové srážky  2x vyplavily obec Košice u Soběslavi.

V roce 2014 zahájila Pobočka Tábor realizaci stavby a to z prostředků všeobecné pokladní zprávy.

Suchá nádrž je situována východně od obce Košice v mírné terénní depresi, s jediným odtokovým profilem na svodnici vody ve správě Povodí Vltavy DHM 1-054-03. Tato svodnice pokračuje dále zastavěnou částí obce. Ve vlastní ploše zátopy bylo nutné část svodnice v délce 162 m odstranit a nahradit jej novým kanálem. Odstraněnou část kanálu bylo nutno před stavbou majetkově vypořádat s Povodím Vltavy a Obec Košice uhradila Povodí Vltavy částku 15.741 Kč za zůstatkovou hodnotu převáděného díla.

Zhotovitelem stavby se na základě veřejné zakázky stala firma Lesostavby  a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň.

Projektant: Projekta Tábor s.r.o., Fugnerova 859, 390 02 Tábor

Technický dozor investora Tareka s.r.o., Palackého 351, 390 01 Tábor

 

Předpokládaná cena: 11.466.905 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena: 7.857.731,40 Kč bez DPH

Konečná cena: 7.839.581,53 Kč bez DPH

 

Termín zahájení prací:  24. 10. 2014

Termín dokončení: 6. 8. 2015

Kolaudační souhlas: 22. 10. 2015

 

Technické parametry stavby:

Plocha povodí: 0,40 km2

Vodní plocha při normálu: 18.068 m2

Vodní plocha při max. hladině: 19.419 m2

Kubatura při norm. hladině: 15.788 m2

Kubatura při max. hladině: 20.877 m2

Délka hráze: 287 m

Kubatura hráze: 4.210 m3 (nad terénem)

 

V srpnu 2015 byla nádrž poprvé prakticky využita při přívalové srážce dne 22. 8. 2015.

 

WP_20151021_15_16_12_Pro.jpg suchá nádrž.png