Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality z krajů

V Děčíně si vychovávají budoucí talenty

Celkem 16 studentů Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda se od listopadu 2023 do února 2024 vystřídalo na Pobočce Děčín v rámci své školní praxe....

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním....

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky....

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně....

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty....

Tůně, cesta a příkopy pomáhají s vodou v Milčevsi a Železné u Libořic

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Louny ukončila realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně. Přesněji se jedná o polní cestu s příkopem, dvěma tůněmi a svodným příkopem....

Exkurze pro mladé a začínající zemědělce probíhala na sněhu

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední odbornou školou Poděbrady v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov uspořádali exkurzi za projekty Programu rozvoje venkova pro mladé a začínající zemědělce v úterý 5. prosince. Jelikož exkurze probíhala na Nymbursku a Poděbradsku, tak se odborného výkladu týkajícího se pozemkových úprav ujmul Zdeněk Jahn, vedoucí pobočky Nymburk Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....

U Vejprt vysadil SPÚ 18 nových náhradních stromů

Státní pozemkový úřad (SPÚ) při údržbě dřevin rostoucích mimo les, které souvisejí s výkonem správy nemovitostí u majetku ČR v příslušnosti hospodaření SPÚ provedl náhradní výsadbu stromů za vzniklou ekologickou újmu v k.ú. Vejprty v okrese Chomutov....

Spolupráce Pobočky Teplice se studenty

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Tepliích již dlouhodobě spolupracuje se studenty, a to nejen se studenty vysokých škol např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Českou zemědělskou univerzitou Praha (ČZU), ale také se studenty Střední odborné školy Litvínov (SCHOLA HUMANITAS). V letošním roce absolvovali stáž na pobočce 4 studenti. Po covidovém období se opět rozběhla dlouhodobě zavedená praxe – ukázat studentům výsledky činností pobočky v oblasti pozemkových úprav. V listopadu se této praktické ukázky zúčastnili studenti denního i dálkového studia fakulty životního prostředí UJEP předmětu Pozemkové úpravy vedeného Petrem Vráblíkem....

V Kostelci u Kyjova se rodí dvě protipovodňové nádrže

V k. ú. Kostelec u Kyjova realizuje Pobočka Hodonín Státního pozemkového úřadu (SPÚ) současně dvě opatření protipovodňové ochrany, a to z prostředků Národního plánu obnovy....