Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně.

Libořice leží 8 km jižně od Žatce, ve výšce 259 m nad mořem, v údolí potoka Blšanka (Zlatý potok) a poprvé jsou připomínány v r. 1333, kdy je získal klášter v Roudnici nad Labem. Součástí Libořic je Železná. Ves je v pramenech uváděná až r. 1380, kdy ji držel vladyka Bedřich z Železné, byla později rozdělena na dvě části. Jedna patřila Žatci a pak Chomutovu. Druhá byla samostatným šlechtickým statkem, na němž se vystřídalo několik držitelů.

Oba biokoridory a větrolam byly založeny jako ekosystémy ke zvýšení půdoochranné funkce, k podpoře výskytu původních dřevinných společenstev a k posílení ekologické stability krajiny. Výsadba zeleně zvýší druhovou pestrost a bohatost krajiny, umožní migraci živočichů, a především pomůže zadržet vodu v krajině.

Libořice a Železná u Libořic_Po relizaci - biokoridor

Libořice a Železná u Libořic_Před realizací -  biokoridor

Biokoridor LK1 byl založen v k. ú. Železná u Libořic podél polní cesty v severní části s pokračováním do k. ú. Libořice, v délce 520 m a šířce 15 m, s výměrou 8 207 m2. Biokoridor LK2 byl založen v k. ú. Libořice nad roklí severně od vesnice, v délce 350 m, šířce 15 m, s výměrou 4 541 m2 a větrolam TEO1 v k. ú. Železná u Libořic podél silnice Libořice – Milčeves. Větrolam je rozdělen polní cestou na dvě části v délce 167 m a 493 m, šíře pozemku je 7 m, výměra 6 635 m2. Biokoridory a větrolam byly oploceny. 

Libořice a Železná u Libořic_Po realizaci - větrolam

Libořice a Železná u Libořic_Před realizací - větrolam

Plocha pozemků byla celoplošně zatravněna. Celkem bylo vysázeno 1 021 dřevin, z toho 168 stromů a 853 keřů:

- Biokoridor LK1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic: 58 stromů a 199 keřů
- Biokoridor LK2 v  k. ú. Libořice: 21 stromů a 225 keřů
- Větrolam TEO1 v k. ú. Železná u Libořic: 89 stromů a 429 keřů

Druhová skladba vychází ze stanovištních poměrů a ze skladby přírodních společenstev, byly vysazeny dřeviny: dub letní, javor babyka, habr obecný, dub zimní, lípa srdčitá, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, bez černý, dřišťál obecný a svída krvavá.

Byly instalovány dřevěné berličky pro dravce jako ochrana před drobnými hlodavci, kteří mohou poškozovat kořenový systém. Po dokončení výsadeb je prováděna následná tříletá údržba.

Výsadba zeleně byla provedena v listopadu 2023 a bude předána po ukončení následné péče v roce 2026 Obci Libořice.

 

Náklady akce (včetně DPH) z rozpočtu Národní plán obnovy (NPO):

Celková cena za provedení díla činí   3 952 140,90 Kč
Z toho:  
Provedení výsadeb  2 992 490,75 Kč
Doprovodná zeleň a následná péče (2024 až 2026) 959 650,15 Kč