Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality z krajů

Stavba roku Kraje Vysočina: hlasujte pro projekt Malá vodní nádrž Dobroslava ve veřejném hlasování

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Pobočka Pelhřimov přihlásila realizaci Malá vodní nádrž Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem v k.ú. Těchobuz do soutěže Stavba Kraje Vysočina roku 2023....

Omezení provozu Pobočka Blansko

Dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 21. 5. 2024 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v čase 11:00 - 14:00 omezen provoz na Pobočce Strakonice. Fyzický provoz podatelny bude zajištěn....

Exkurzi na téma zadržení vody v krajině uspořádal SPÚ a ČMKPÚ v Olomouckém kraji

Dne 14.5.2024 uspořádala Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc a dotčenými obcemi exkurzi na téma „Zadržení vody v krajině, realizace prvků PSZ nejen z prostředků SPÚ, ale i za přispění obcí a dalších spolků“. Exkurze proběhla na realizacích v okrese Olomouc, a to v obcích Senice na Hané, Loučany a Příkazy. Exkurze se zúčastnili zejména zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouc, katastrálního úřadu, ústředí SPÚ, několika krajských pozemkových úřadů a jejich poboček, a dále starostové obcí....

Biokoridor v Šakvicích pomůže místní krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) - pobočka Břeclav úspěšně dokončil projekt zaměřený na posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny v obci Šakvice. Tento projekt si klade za cíl ochranu přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability území a kompenzaci nežádoucích změn v krajině....

Vodní nádrže Habartice zaznamenaly úspěch v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2024

Liberec, 15. května 2024 – Realizace Vodní nádrže Habartice, která vznikla díky liberecké pobočce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) oslnila v letošním ročníku Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2024. Ocenění, které získala za 2. místo ve veřejném hlasování a nominaci do TOP 3 v kategorii Veřejné stavby a krajina, převzal ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Bohuslav Kabátek. Slavnostní vyhlášení se konalo 14. května v kulturním domě ve Cvikově....

Seminář pro starostky a starosty Zlínského kraje

První dubnový týden, konkrétně dne 3. 4. 2024, uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj („KPÚ“) ve spolupráci se svými zlínskými pobočkami v prostorách budovy Ministerstva zemědělství ve Zlíně seminář „CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY“ s podtextem „Jak na ně? V čem vám může být Státní pozemkový úřad potřebný či prospěšný?“. Vyzváni k účasti byli všichni starostové obcí a měst Zlínského kraje, v jejichž katastrálních územích dosud neproběhly pozemkové úpravy a jejichž působení v zastupitelstvech obcí a měst se datuje od podzimu 2022....

Lokální biocentrum Tomíkovice: inovativní opatření pro životní prostředí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v Jeseníku společně se společností VZD Invest s.r.o. a dodavatelem STAVOS VIDĆE s.r.o. nedávno dokončili ambiciózní projekt v katastrálním území Tomíkovice. Tento projekt má za cíl ochránit životní prostředí a přizpůsobit krajinu novým podmínkám, které přináší klimatická změna. Hlavním záměrem projektu bylo zachytit vodu v krajině s dvojím cílem: posílit biodiverzitu a zvýšit ochranu proti erozi a povodním. Očekává se, že tato opatření přinesou také vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek. Tato iniciativa představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu a odolnějšímu prostředí, které lépe zvládne výzvy, jež přináší nevyzpytatelná povaha současného klimatického dění....

U Těchobuzi vznikla vodní nádrž Dobroslava nebo Dobrosláva…

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Pelhřimov u obce Těchobuz nedávno dokončila ambiciózní projekt. Stavba malé vodní nádrže a polní cesty vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen sborem zástupců vlastníků již v roce 2008. Toto rozhodnutí, které získalo právní platnost, položilo základy pro zásadní změny v krajině. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit krajinu novým podmínkám a zlepšit ochranu proti erozi a povodním. Díky tomu se očekává nejen zvýšení biodiverzity, ale i vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek....

Prezentace pozemkových úprav na Českokrumlovsku

Ve čtvrtek 25.4.2025 se konal v kulturním sále v Holubově sněm starostek a starostů českokrumlovského okresu. Na pozvání Romana Kudláčka, starosty obce Holubov, se tohoto sněmu zúčastnil i zástupce Státního pozemkového úřadu, vedoucí Pobočky Český Krumlov, Ing. Josef Jakeš....

Studentská exkurze FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce

Praha, 9. května 2024 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce uspořádala odbornou terénní exkurzi pro studenty ve dnech 6. a 7. května. Do Nymburka zavítalo 47 studentů z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, studujících obory KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy) a VK (Voda v krajině). Během dvoudenního programu měli možnost prozkoumat 21 projektů komplexních pozemkových úprav a 46 opatření z plánů společných zařízení....