Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality z krajů

Exkurze pro mladé a začínající zemědělce probíhala na sněhu

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední odbornou školou Poděbrady v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov uspořádali exkurzi za projekty Programu rozvoje venkova pro mladé a začínající zemědělce v úterý 5. prosince. Jelikož exkurze probíhala na Nymbursku a Poděbradsku, tak se odborného výkladu týkajícího se pozemkových úprav ujmul Zdeněk Jahn, vedoucí pobočky Nymburk Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....

U Vejprt vysadil SPÚ 18 nových náhradních stromů

Státní pozemkový úřad (SPÚ) při údržbě dřevin rostoucích mimo les, které souvisejí s výkonem správy nemovitostí u majetku ČR v příslušnosti hospodaření SPÚ provedl náhradní výsadbu stromů za vzniklou ekologickou újmu v k.ú. Vejprty v okrese Chomutov....

Spolupráce Pobočky Teplice se studenty

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Tepliích již dlouhodobě spolupracuje se studenty, a to nejen se studenty vysokých škol např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Českou zemědělskou univerzitou Praha (ČZU), ale také se studenty Střední odborné školy Litvínov (SCHOLA HUMANITAS). V letošním roce absolvovali stáž na pobočce 4 studenti. Po covidovém období se opět rozběhla dlouhodobě zavedená praxe – ukázat studentům výsledky činností pobočky v oblasti pozemkových úprav. V listopadu se této praktické ukázky zúčastnili studenti denního i dálkového studia fakulty životního prostředí UJEP předmětu Pozemkové úpravy vedeného Petrem Vráblíkem....

V Kostelci u Kyjova se rodí dvě protipovodňové nádrže

V k. ú. Kostelec u Kyjova realizuje Pobočka Hodonín Státního pozemkového úřadu (SPÚ) současně dvě opatření protipovodňové ochrany, a to z prostředků Národního plánu obnovy....

Omezení provozu Pobočka Beroun

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 11. 12. 2023 bude uzavřeno pracoviště Pobočka Beroun z důvodu odstávky elektrické energie.Provoz podatelny zůstane zajištěn v běžných otvíracích hodinách....

Exkurze studentů FŽP UJEP na Pobočce Děčín

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FŽP UJEP) proběhla dne 20. 10. 2023 exkurze studentů....

Pobočka Prostějov hostila seminář „Komplexní pozemkové úpravy z pohledu obcí“

Seminář pro obce okresu Prostějov, v jejichž katastrech je plánováno zahájení komplexních pozemkových úprav, pořádala v úterý 24.10.2023 Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu.   V úvodu semináře seznámil ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj JUDr. Roman Brnčal, LL.M....

Státní pozemkový úřad se účastnil prvního ročníku Komunálního veletrhu. Pro rozvoj regionů je spolupráce v rámci veřejného sektoru zásadní.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj prezentoval své činnosti na prvním celostátním Komunálním veletrhu, který se konal 17. – 19. 5. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc....

Minivýstava realizací Pobočky Děčín v Městské knihovně Děčín

Děčín, 4. května 2023 - Od dubna letošního roku je k vidění minivýstava realizací opatření pozemkových úprav, kterou uspořádal Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín v prostorách Městské knihovny Děčín....

Úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a k. ú. Očihovec

Pozvánka na úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Očihov a části katastrálního území Očihovec na Lounsku v Ústeckém kraji....