Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

NZM Valtice: Výstava Správce české krajiny

Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem (NZM) zvou na fotografickou výstavu Správce české krajiny, která představuje místa v České republice, do kterých se díky plánovaným zásahům vrátily krajinné prvky, tolik potřebné pro udržení zdravé rovnováhy. Výstava potrvá od 1. dubna do 31. října 2024 ve Valticích.

Jak se vrací do krajiny mokřady, remízky, polní cesty nebo rybníky a budují biocentra a biokoridory? Co pomáhá v boji se suchem, záplavami a erozí? Co jsou to pozemkové úpravy a k čemu slouží? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na venkpovní panelové výstavě s výhledem do české krajiny. 

Pokud chceme naši krajinu rozvíjet, utvářet a zlepšovat její podobu, jde to právě díky pozemkovým úpravám. Jedním z úkolů pozemkových úprav je nové a lepší usporádání pozemků v krajině. A to tak, aby více vyhovovalo jejich majitelům, napravily se vlastnické vztahy a vytvořily se podmínky pro racionální hospodaření. A ješte duležitejší je obnova a rozvoj krajiny na území, kterého se pozemkové úpravy týkají.

Při pozemkových úpravách se navrhují nejen nové tvary a velikosti pozemků, ale i tzv. společná zařízení. To jsou prvky, které patří nám všem a naší krajině pomáhají. Tedy například polní cesty, remízky, rybníky, nádrže, biocentra, biokoridory, stromořadí a aleje. 
Společná zařízení mají spoustu různých úkolů. Jde například o to, aby se každý majitel mohl dostat ke svému pozemku, zlepšila se prostupnost krajiny pro lidi i zvířata a snížilo se riziko eroze půdy nebo záplav. Díky společným zařízením zvládneme lépe zadržet vodu v krajině tam, kde je jí málo, a bezpečně ji odvést z míst, kde je jí občas kvůli přívalovým dešťům moc. Chrání také naši půdu a dělají ji úrodnejší, zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a vracejí do ní stromy.

Na výstavě vám představíme úspěšně realizované pozemkové úpravy, které vrací do krajiny mokřady, polní cesty, rybníky, biokoridory a biocentra. Tyto prvky nejen dodávají krajině pestrost, ale současně se jimi zlepšuje prostupnost krajiny pro lidi i zvířata a významně napomáhají v boji se suchem, záplavami a erozí. Výstava je řazena do čtyřech tematických bloků:

  • Krajinu obnovujeme navázáním na staré příběhy
  • Krajinu oživujeme tvorbou biocenter
  • V krajině zlepšujeme vodní režim zadržováním vody
  • V krajině chráníme půdu protierozním opatřením
A jaká místa navštívíme? Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit...

Podrobnosti o výstavě naleznete na stránkách NZM.